کودکان و شیطان

  • تربیت فرزندان

    مفهوم شیطان نزد کودکان و نوجوانان

    مفهوم شیطان نزد کودکان و نوجوانان نویسنده : ناصر باهنر الف) از دیدگاه اسلام بر پایه ی آیات قرآنی و احادیث درباره شیطان در می یابیم که شیطان وجودی مستقل دارد و از جن است. [۱] و جن موجودی پنهاناز حواس ما و دارای شعور و اراده می باشد. ماده اصلی خلقت شیطان آتش است برخلاف انسان که از خاک،…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا