کودک و خدا

  • الله - خداوند

    نکاتی خاص در آموزش اصول خداشناسی، به کودکان

    نکاتی خاص در آموزش اصول خداشناسی، به کودکان نویسنده : : ناصر باهنر الف) خداشناسی کودکان در سنین پایین تر، باید با خداوند و نعمت هایش که از وجهه ی مهربانی و انعام او حکایت می کند، بیشتر آشنا شوند. این نوع آشنایی یکی از ریشه های اساسی روح مذهبی در کودک در آینده است و قلب او را برای…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا