گروههای تروریستی

  • خبر های جدید

    سرایت داعش به ۱۱ کشور عربی

    سرایت داعش به ۱۱ کشور عربی با گذشت بیش از یک سال از اعلام موجودیت داعش، این گروه تروریستی که از پشتیبانی و حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم برخی دولتها و سرویسهای اطلاعاتی بین المللی برخوردار است، توانسته در نیمی از ۲۲ کشور عربی نفوذ کند. خبرها حاکی است که داعش اکنون در ۱۱ کشور عربی حضور و فعالیت دارد…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا