گزارش جالب جلسات شیطان ابليس

  • مقالات

    گزارش جالب یکی از جلسات شیطان

    نويسنده: صلاح الدین توحیدی در یکی از اقیانوسهای دور دست زمین غو غایی بر پا بود. شیاطین بزرگ و کوچک در آنجا حاضر شده بودند تا در جلسه ای مهم که ابلیس،شیطان بزرگ و رئیس آنان،دستور بر پایی آن را داده بود،شرکت نمایند.شیاطین به دور تخت ابلیس که بروی آب بود ، حلقه زده و منتظر او بودند .

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا