گفتمان قرآنی

  • دعوت و داعیگفتمان دینی

    ویژگی های گفتمان دینی در قرآن -۲

    نویسنده: دکتر یوسف قرضاوی / مترجم: عبد الصمد مرتضوی از جمله اقدامات حکیمانه ای که یک مبلغ دینی می توند انجام دهد آن است که ارزش ها و مراتب اعمال عبادات دینی را شناخته و اولویت های آنها را رعایت کند. از جمله انتقاداتی که به برخی گروهها و جنبش های دینی و بسیاری دعوتگران و واعظان دینی وارد می…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا