گفتگو با دنیا

  • شعر و داستان

    گفتگو با دنیا

            گفتگو با دنیا             همیشه برای فرار از دنیا جایی به جای دیگر نقل مکان می کردم و نهایت سعیم این بود که حتی الامکان ازآن دوری بجویم ولی هیچگاه موفق نمی شدم شغل منزل اجتماع شهروهرچیزیراکه قابلیت انتقال داشت

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا