به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
مقالات

اسلام و مسلمانان در آمريكا

اسلام و مسلمانان در آمريكا

خدا قلي پور محمود و وزيري فهيمه

فصل اوّل: پيشينه ورود مسلمانان به آمريكا

امروز در آمريكا، مسأله اعتقاد به اسلام، يك
پديده چشمگير و يك حركتِ اعتقادي – مذهبىِ رو به رشد است. در دوران گذشته، اسلام
در آمريكا، به عنوان يك فرهنگ خارجي – بويژه عربي – تلقّي مي شد؛ در حالي كه امروز
به عنوان يك اعتقاد مذهبىِ بسيار مهم و قابل احترام مطرح است. تعداد زيادي از گروه
هاي مهاجر اظهار مي دارند:

در كشف قاره آمريكا، مسلمانانِ آمريكا نيز
سهمي داشته اند. طبق اطّلاع، در اتاق كلكسيون كتاب هاي شخصي (كريستف كلمب)، كتابي
از يك جغرافيدان عربي به نام (الادريسى) وجود دارد. در اين كتاب شرح داده شده كه
هشت نفر مسلمان، چگونه قاره آمريكا را كشف كرده اند. كريستف كلمب، مترجمي داشت
اسپانيايي كه از نوادگان عرب بود. (1) .

 

اما با وجود اين، تاريخِ دقيقِ ورود نخستين
فرد يا گروه مسلمان به آمريكا، كاملاً روشن نيست؛ گرچه بعضي ها تاريخ ورودشان را
به دوره كلمبوس كه در تلاش كشف قاره جديد بود، نسبت مي دهند. به نظر اين دسته از
محققان، كلمبوس براي تحقق بخشيدن به تلاش هاي اكتشافي خويش، به تخصص دريانوردىِ
اعراب متكي بود؛ زيرا اعرابِ مسلمان، در مقايسه با اروپاييان، تنها كساني بودندكه
از دانش هاي علمي بويژه علم دريانوردي برخوردار بودند. به نظر گروهي از مورخان،
نخستين مسلماني كه وارد آمريكا شد (استوانيكو) نام داشت كه (ماركوس نيزا) را
درتلاشِ اكتشافي براي يافتن منطقه (آريزونا) در سال 1539 راهنمايي مي كرد. (2) .

 

از سويي ديگر، بسياري از تاريخ نويسان
آمريكايي مطالب فراواني را درباره ارتباط مسلمانان با اين دنياي جديد نقل كرده اند.
مثلاً گفته اند:

 

در سال 1717، گروهي از بردگان معتقد به خدا
و رسولش ْ با لهجه عربى، وارد اين سرزمين تازه شدند. (3) .

 

و براي همين است كه مي گويند:

 

تاريخچه اسلام در آمريكا، از اندرون كشتي
هاي حامل برده شروع شد. دست كم،يك پنجم برده هايي كه از آفريقاي غربي به آمريكا
آورده شدند، مسلمان بودند.

 

از اين رو، برخي مسلمانان سياه پوست دوست
دارند بگويند:

 

اسلام بخشي از خاطره ژنتيك سياه پوستان است.

 

شايان توجه است كه، اين خاطره در قرن بيستم،
پس از ورود مبلّغان فرقه احمديه به آمريكا، پس از جنگ جهاني اول، بارديگرزنده شد.
(4) .

 

البته اين بردگان، گرچه مسلمان بودند، ولي
مجبور شدند از دين خود دست بردارند (5) و به آيين مسيحيت روي آورند و به اين دليل،
نفوذشان بر فرهنگ وجامعه آمريكا ناچيز بود. (6) .

 

در سال 1790، در ايالت كاروليناي جنوبي
آمريكا (مورها) (7) (
MOOrS
) ديده شدند.

 

بر اساس بيش ترين شواهد موجود، شمار
مسلماناني كه براي نخستين بار در آمريكا سكونت گزيدند، زياد نبوده است (8) و در
واقع در دهه 1860 بود كه مهاجرت تعداد مشخصي از مسلمانان، بويژه از كشورهاي
مسلمانِ خاورميانه، به آمريكا شروع شد و پس از آن، گروه هاي متعددي از مسلمانان
خاورميانه به صورت پي در پي در خلال دهه هاي 1880، 1900 و1910 به آمريكا مهاجرت
كردند. (9) .

 

1. مجله اسلام، ش 2،چاپ چين،1993.

 

2. EMILY KALLED LOVEL, “ISLAM IN
THE UNITED STATES: PAST AND PRESENT”, IN THE MUSLIM COMMUINTY IN NORTH
AMERICA, 1983,p.94. 3
.
نشريه اسلام، ش 22، چاپ چين، 1993.

 

4. نشريه اكونوميست، چاپ انگلستان، 24/8/96
.

 

5. ريچارد پرنستاين، نشريه نيويورك تايمز،
چاپ آمريكا،.2/6/93

 

6. EMILY KALLED LOVEL, “ISLAM IN
THE UNITED STATES: PAST AND PRESENT”, IN THE MUSLIM COMMUINTY IN NORTH AMERICA, 1983,P.95
.

 

7.مور: نامى است كه اروپاييان معاصر به
مسلمانان كرانه هاى درياى مديترانه در شمال غربى آفريقا، اطلاق مى كنند.

 

8. نشريه اسلام، ش 2، چاپ چين، 1993.

 

9. EMILY KALLED LOVEL, “ISLAM IN
THE UNITED STATES: PAST AND PRESENT”, IN THE MUSLIM COMMUINTY IN NORTH
AMERICA, 1983,p.95

 

—————————————————–

در حقيقت، موج اصلىِ مهاجرت در سال هاي 1815
– 1912، 1930 – 1938، 1947 – 1960 و از سال 1967 تاكنون بوده است. به دليل جنگ
جهاني و تغييرات متناوب در قانون مهاجرت، مدتي اين سير، متوقف شد. نخستين گروه
مقيم، از سوريه و يا از مناطق همجوار سوريه، لبنان، فلسطين واردن كنوني آمدند. بيش
تر آنان از مناطق كوهستاني و مردم عادي بودند، نه سواد داشتند و نه آشنا به حرفه
اي بودند. پس از گذشت يك قرن، گروهي از شيعيان لبناني وارد آمريكا شدند كه بيش
ترشان تنها براي كار موقّت و كسب خوشبختي و سپس بازگشت به وطن، آمده بودند؛ ولي
اغلب آنان، سرانجام مقيم آمريكا شدند؛ حتي آناني هم كه به كشورشان بازگشته بودند،
پس از اندك زمانى، به آمريكا بازگشتند. در اين قرن نيز از ساير مناطق دنيا، عده
زيادي به آمريكا آمدند كه شامل: مسلمانان روسيه و اروپاي شرقى، تاتارها، كاكس ها،
آلبانيايي ها، ترك ها و يوگسلاوها مي شود.

 

در دهه پنجاه، بار ديگر موج تازه اي از
مهاجرت به آمريكا آغاز شد. اين مهاجران بيش تر از كشورهاى: فلسطين، مصر، سوريه و
عراق بودند. آنان به طور كامل، انگليسي صحبت مي كردند و پيش از رسيدن به آمريكا،
غربي شده بودند. آنان براي آن آمده بودند تا تحصيلات عاليه، مهارت و تكنولوژي جديد
را فراگيرند و از موقعيتِ كاري با تخصص كامل برخوردار شوند؛ ولي سرانجام بيش ترشان
با زنان آمريكايي ازدواج كرده و عضو جامعه آمريكا شدند.

 

در دوران حكومت(جانسون)، قانونِ مهاجرت به
آمريكا، در يك مورد اصلاح شد و به مسلمانان اندونزى، پاكستان و هند كه داراي مشاغل
سطح بالا بودند، اجازه ورود به آمريكا داده شد. (10) .

 

مسلمانان مهاجر پس از ورود به آمريكا عمدتاً
در ايالات نيويورك، ماساچوست و پنسيلوانيا اسكان گزيده و تدريجاً در سال هاي بعد
به تعداد بيش تري در مراكز صنعتي غربِ ميانه از جمله: ميشيگان، اوهايو، اينديانا و
ايلي نويز، مستقر شدند و گروهي نيز براي فعاليت هاي كشاورزى، ايالت آيوا را
برگزيدند. (11) به نظر مورّخ آمريكايي (خانم ايميلي لاول) عامل تعيين كننده چگونگي
اسكان يافتن مهاجران مسلمان و همگوني آنان بامحيط جديد، مسأله سنت هاي فرهنگي
همراه با ويژگي هاي جغرافيايي ايالات مختلف آمريكا بوده است. در اين زمينه كتابي
تحقيقى، به قلم (علي كتانى) در سال 1970 به نگارش در آمد كه در آن وضعيّت زندگي
مهاجران مسلمان از ابعاد گوناگون، و از جمله: بُعد فرهنگي و خصوصيات جغرافيايى،
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 

براي مثال، كتاني در كتاب خود سعي كرده نشان
دهد كه چگونه باورهاي مذهبي و فرهنگىِ مسلمانان درگزينشِ ايالت خاصي براي سكونت،
مؤثر بوده است وي در اين باره مي گويد:

 

مسلمانان مهاجر هندو، به دو دليل به فعاليت
كشاورزي در ايالت كاليفرنيا پرداختند:

 

يكي اين كه در كشور خود نيز قبلاً به
كشاورزي اشتغال داشته اند، و ديگر اين كه متوجّه شدند كه با كشاورزى، بهتر و آسان
تر مي توانند اعتقادات مذهبي خود را حفظ كنند.

 

وي در بخش ديگري از كتاب خويش در اين زمينه
آورده است:

 

مسلمانان مهاجر تركيه اي و مسلمانان مهاجر هندي
بهتر از مسلمانان مهاجر عرب، توانسته اند شخصيت فرهنگي و مذهبي خود را در محيط
جديد حفظ كنند واز ميان اعرابِ مهاجر نيز، لبناني ها مذهبي تر از بقيه باقي مانده
اند.

 

10. نشريه اسلام، ش 22، چاپ چين، 1993.

 

11. EMILY KALLED LOVEL, “ISLAM IN
THE UNITED STATES: PAST AND PRESENT”, IN THE MUSLIM COMMUINTY IN NORTH
AMERICA, 1983,p.95

 

———————————-

به نظر مورّخ آمريكايى، خانم لاول، مهاجران
جديد مسلمان خيلي بيش تر از مهاجران اوليه به مسائل ايماني و مذهبي توجّه دارند. (12)
.

 

همان گونه كه قبلاً اشاره شد، تاريخ دقيق
ورود مسلمانان به آمريكا مشخص نيست و پژوهشگران در اين باره اتّفاق نظر ندارند. تنها
سندِ معتبر در اين زمينه، تاريخِ برده داري در آمريكا و وارد كردن برده از آفريقا،
كه در بين آنان تعداد قابل توجّهي مسلمان نيز وجود داشت، مي باشد؛ از اين رو، ورود
بردگان آفريقا به آمريكاي شمالى، تنها واقعه تاريخي مستندي است كه بر اساس آن،
تاريخِ ورود مسلمانان به آمريكا هرچند به صورت ورود اجبارى، معلوم مي شود. در اين
زمينه، يكي از پژوهشگران، سال 1717 را به عنوان نخستين سالي مي داند كه نام هاي
كساني چون: عمر بن سعيد، جابر بن سلمان، پرنس عمرو بن علي در ليست اسامي بردگان
آفريقا در آمريكا ديده شده است. (13) .

 

البته بردگي در آمريكا، به شكلي بود كه
بردگان مسلمان و مهاجر، نمي توانستند اعتقاد مذهبي و فرهنگي خود را حفظ كنند و به
گفته (مرحوم) دكتر (اسماعيل فاروغى)، استاد دانشگاه تمپل، برده داران آمريكايي نام
هاي مورد علاقه خود را روي بردگان مي گذاشتند و حتي آنان را وادار به پذيرش آيين
خود مي كردند و از اين كه بردگان را بازتابي از وجود خود مي ديدند، لذّت مي بردند.
(14) .

 

با وجود اين، تعداد قابل توجّهي از مورخان و
پژوهشگران، زمان ورود داوطلبانه مسلمانان به آمريكا را، در ربع آخر قرن نوزدهم ذكر
كرده اند. در همين زمينه محققاني چون: (ايوان حداد) و(اديرلوميس) (
ADAIR
LUMMIS
) سال هاي 1875 – 1912
را نخستين دوره موجِ مهاجرت مسلمانان به آمريكا بر مي شمارند.

 

به نظر آنان، نخستين گروه مهاجران، افراد يا
خانواده هايي بودند كه يا به دليل ناهنجاري ها و فشارهاي سياسي ممالك خود و يا
عمدتاً به دليل بهبود بخشيدن به وضع معيشتي خود، به آمريكاي شمالي هجرت كرده اند.

 

دومين دوره موج مهاجرت در خلال سال هاي 1918
– 1922، به دليل بروز هرج و مرج سياسي و اجتماعي در اروپاي شرقي و خاورميانه – كه
از پيامدهاي جنگ جهاني اول بود – صورت گرفت. و سومين دوره مهاجرت بين سال هاي 1930
– 1938 اتّفاق افتاد. آن گاه پس از پايان جنگ جهاني دوم و بروز نابساماني ها و
مشكلات ناشي از آن، موج چهارم مهاجرت مسلمانان به آمريكا آغاز شد. البته در اين
دوره، نه تنها مسلمانان از كشورهاي خاورميانه، بلكه از هندوستان، پاكستان،اتحاد
جماهير شوروي سابق، ممالك اروپاي شرقي و ديگر ممالك مسلمان نشين نيز به آمريكا
مهاجرت كردند. به نظر برخي صاحب نظران، مهاجرانِ تشكيل دهنده موج چهارم، بر خلاف
گروه هاىِ مهاجر قبلي – كه عمدتاً از طبقات پايين و بي سواد و كم سواد بودند – آنان
بيش تر، افراد تحصيل كرده و شهرنشين و متخصّص بودند و بعضاً نيز براي رسيدن به
آزادي هاي سياسي و ايدئولوژيكي به ايالات متحده آمريكا وارد شدند. (15) .

 

بنابه گفته (لاري پاستون) موج جديد مهاجرت
مسلمانان به آمريكا از سال 1967، به سبب ايجاد تسهيلاتي در مقرّرات اداره مهاجرت
شروع شد كه طي آن، تعداد چشمگيري از مسلمانان از كشورهايي نظير: پاكستان، ايران و
ممالك عربي كه درميان آنان افراد دانشجو، متخصّص، دانشمند، ثروتمند و صاحب حرفه
هاي فني و تكنيكي به وفور ديده مي شد، راهىِ آمريكا شدند. جالب توجّه اين كه،
براساس ارزيابي هاي اخير دولت آمريكا، ايرانيان مقيم آمريكا، جايگاه بسيار مهمّي
در ميان همه مهاجران مسلمان و غير مسلمانِ سراسر دنيا در ايالات متحده دارند. بر
اساس ارزيابي مذكور، مهاجران ايراني از حيث در صد متخصّص و دانشمند و موفقيّت در
زمينه هاي علمي و اقتصادى، بعد از مهاجران هندي و تايوانى، در رده سوم قرار دارند.
(16) .

 

12. EMILY KALLED LOVEL, “ISLAM IN
THE UNITED STATES: PAST AND PRESENT”, IN THE MUSLIM COMMUINTY IN NORTH
AMERICA, 1983,p.95

.

 

13. BEVERLEE TURNER MEHDI, THE ARAB IN
AMERICA” 1492-1977,OCEANA PUBLICA TAIONS,1978,p.p.1-2″ISLAMIC IDAEALS IN
NORTH AMERICA, IN THE MUSLIM COMMUNITY IN NORTH AMERICA, ED. EARLE WAUGHT, BAHA
ABU- LABAN, EDMONATON: UNIVERSITY OF ALBERTA PRESS 1983
.

 

14. همان جا.

 

15. YVONNE YAZBECK, ISLAMIC VALUES IN
THE UNITED STATES, HADDAD ADIR LUMMIS, ACOPARATIVE STUDY, NEW
YORK
: OXFORD
UNIVERSITY PRESS,1987
.

 

16. YVON YAZBECK, HADDAD, THE MUSLIM OF
AMERICA, N. Y: OXFORD UNIVERSITY PRESS.1991 p.33

منبع : تبیان

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن