فقه معاصر

هدیه دادن به مسئولین و حکام

هدیه دادن به مسئولین و
حاکم

اسلا م رشوه رابه
هرشکل واسمی که باشد،خواه به نام هدیه وبا هراسم دیگرباشدحرام نموده است وتغیراسم
آن راازحرامیت خارج نخواهدکرد.

درحدیث است:

(کسی که کاری به
واگذار کنیم،حقوقی نیز درمقابل به او می دهیم ،هر چه اضافه ازحقوقش بگیرد،طوق
گردنش خواهد شد) [۱]

هنگامیکه عمربن
عبدالعزیزخلیفه بود،هدیه ایی پیشش بردند،ولی آن را نپذیرفت به او گفته شد:پیامبر
(ص)هدیه را قبول می کرد .عمر گفت برای پیامبر هدیه بود اما برای مارشوه است.

 پیامبر(ص)کارمندی راجهت جمع آوری زکات ومالیات
نزد قبیله ازد فرستادوقتی آن والی برگشت قسمتی از اموالی که جمع نموده بود جدا
کرد،وبقیه را پیامبرداد گفت این مال شما وآن دیگری مال من،پیامبر عصبانی شد
وفرمود:[چرا درخانه پدر ومادرت نمی نشینید تا برایت هدیه بیاورند اگر راست می
گویید.]

سپس فرمود:[چرا من
شخصی از شما رابه عنوان والی (جمع کننده مالیات)انتخاب می کنم ،بعدا” می گوید
این قسمت از اموال برای شما ،واین قسمت هدیه من است.چرا  در خانه مادرش نمی نشست تا برایش بیاورند؟!قسم
به آن کسی که نفس من دراختیار اوست،هر چیزی که شما به ناحق بگیرید ،وقتی که
درقیامت به حضور خدا می رسید،آن مال ناحق بردوش شما بار می باشد بنابراین شماکاری
نکنید در روز شتر و گاو گوسفند بردوش شما بار شوند و هریک صدای در دهند،سپس پیامبر
سپس پیامبر به اندازه ای دستهایش رابلند کرد که سفیدی زیر بغلش نمایان
شد،بعدا”فرمود :خداوندا آیا وظیفه ابلاغ را به جا آورده ام؟!]

امام غزالی می
فرماید:وقتی که اسلام تا این اندازه درباره رشوه سختگیری می کند بر قاضی و کسانی که
به منزله قاضی می باشند،لازم است خود را در خانه پدر ومادر خود فرض نمایند،تنها
چیزهایی راکه در زمانی که قاضی یا حاکم نبودند ودر منزل خودشان بیکار بودندبه
عنوان هدیه برایشان می آوردند،اجازه دارند در زمان قضاوت یا حکوت نیز دریافت
نمایند وچیزهای راکه می دانند ،به خاطر مقامشان به ایشان داده می شود،دریافت آن
حرام است.اما چیزهای که نمی دانند دوستانشان برای دوستی ویابه خاطر مقامشان برای
آنان می آورنداین امرشبه است وباید ازآن دوری کنند.[۲]

 

 

 

———————————————

منبع:حلال وحرام
دراسلام

مؤلف:یوسف قرضاوی

مترجم:حسن زاده

انتشارات : نشر احسان[۱] -ابوداود

 

[۲] -احیاء العاوم کتاب الحلال والحرام از ربع عادات ص ۱۳۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا