تربیت، اخلاق و تزکیهمطالب جدید

آداب اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی

آداب اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی

نویسنده : محمد عبدالعاطی بحیری / ترجمه : عبدالسلام رمضانی

کسی که آداب شرعی و اسلامی را بر خود ملزم کند خداوند به نور معرفت قلبش را نورانی می کند .

بزرگی دیگر فرموده : بزرگی به عقل و ادب است نه به اصل و نسب .

اما منظور از ادب : به دست آوردن اخلاق نیکو و صفات زیبا است .

بعضی از این آداب :

 • ادب نسبت به خداوند

الف: عباداتت را فقط برای او قرار دهید

ب : خداوند را ناظر و مراقب خود بداند

ج: حیای از او در همه اوقات

د: توکل بر او

ذ : رعایت حدود خداوند

ر : هرچه خواستی از ایشان بخواه

ز : فقط از او کمک بخواهی

س : عمل کردن به کتاب (قران)او

ش : حسن ظن نسبت به خداوند

 • ادب نسبت به پیامبر صل الله علیه و سلم

الف : ایمان به پیامبر

ب : محبت پیامبر

ج : تآسی و الگو گرفتن ار ایشان

د : دوری از آنچه از آ نهی فرموده

ز: غلو نکردن درشان او

ر : محبت اصحاب و زنان ایشان

 • ادب نسبت به قرآن

الف : تلاوت آن با طهارت

ب: خوب تلا وت کردن آن

ج : گوش دادن و ساکت شدن در وقت شنیدن قران

 • آداب قضای حاجت

الف : همراه نداشتن چیزی که در آن قران یا ذکرهای دیگر است در وقت قضای حاجت

ب : هنگام وارد شدن به مکان قضای حاجت پای چپ و هنگام خارج شدن پای راست را جلو می اندازد

ج : هنگام وارد شدن بگوید: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث

د : به هنگام خارج شدن بگوید : غفرانک

ذ : در وقت قضای حاجت رو به قبله و پشت به قبله نکند (خصوصا در صحرا)

ر : با دست راست آلت خود را نشوید

ز: نشسته قضای حاجت کند

س : در وقت قضای حاجت حرف نزند و به دیگری نگاه نکند

 • آداب وضو

الف : کامل و درست وضو گرفتن

ب : گفتن بسم الله

ج : عدم زیاده روی در مصرف آب

د: گفتن دعای بعد از وضو (أَشْهدُ أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وحْدَه لا شَریکَ لهُ، وأَشْهدُ أَنَّ مُحمَّدًا عبْدُهُ وَرسُولُه للَّهُمَّ اجْعلْنی من التَّوَّابِینَ واجْعلْنی مِنَ المُتَطَهِّرِینَ » .)

 • آداب مسجد

۱ – لباس و بدن پاک باشد.

۲- هنگام ورود با پای راست وارد شده و این دعا را بخواند:

« اللهم َافْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ».

« پروردگارا درهای رحمتت را بر من بگشا».

۳- هنگام خروج از مسجد با پای چپ خارج شود، و این دعا را بخواند:

« اللهم انی اسئلک من فضلک»

«پروردگارا درهای فضل و بخششت را بر من بگشا »

۴- کسی که سیر خورده یا دهنش بد بوست خوب نیست به مسجد بیاید تا اینکه دهانش را از بد بوی پاک کند

۵- فرد مومن نباید وقت خود را در مسجد به شوخی و غیبت و همچنین اعمال نا روا بگذراند

۶- باید به محض وارد شدن به مسجد دو رکعت تحیه المسجد خوانده شود

۷- در مسجد خرید و فروش نکند

۸- فرد مومن باید مسجد و دور وبر آن را از آلودگیها پاک کند

۹- نباید در مسجد برای گمشده اعلام شود

۱۰- نباید در مسجد با صدای بلند صحبت شود

۱۱- در مسجد سخن دنیوی نشود

۱۲-   نباید براب جای نشستن در مسجد نزاع شود

۱۳- از جلو نمازگزار عبور نکنند

۱۴- از انداختن آب بینی و دهان در مسجد پرهیز شود

۱۵- فرد مومن در مسجد انگشتانش را به صدا در نیاورد (البته به عمد و از روی تکبر )

۱۶- فرد مومن نباید با هیچ قسمت از بدنش بازی نکند

۱۷- قبل از ورود به مسجد موبایل خود را خاموش یا بی صدا کند

۱۸- از آوردن جوراب به داخل مسجد خودداری شود

۱۹- با وضو وارد مسجد شویم

۲۰- از کشیدن سیگا ر در صحن مسجد خود داری کنیم

۲۱- در موقع اذان سکوت را رعایت کنیم و جواب موذن را بدهیم

۲۲- خوردن و آشامیدن و همچنین خوابیدن در مسجد جز در مواقع ضروری درست نیست

۲۳- هنگام وارد شدن به مسجد سلام کردن را فراموش نکنیم

 • آداب نماز

الف : خود آراستن لباس قبل از وارد شدن به نماز

ب : وارد شدن به نمازبا خشوع و آرامش

ج : عجله نکردن و طمانینه در نماز

د : داشتن حضور قلب در نماز

ذ : نگاه کردن به محل سجده

 • آداب عیادت بیمار

الف : دعا کردن برای او

ب : توصیه به صبر و تحمل بیماری

ج : پرسیدن از حال و وضع بیمار

د : زیاد نماندن نزد بیمار بخصوص اگر نیاز به استراحت داشته باشد

 • آداب تشییع جنازه

الف : مبادرت ورزیدن در تجهیز جنازه و تشییع آن

ب : بلند گریه نکردن

ج : فکر کردن و تدبر دراثنای تشییع جنازه

د : دعا و طلب استغفار برای میت

ز : تذکرمرگ به حاضرین و تشییع کنندگان

ر : زمزمه کردن ذکر سبحان الحی الذی لا یموت

 • آداب رفتن به قبرسان

الف : متواضع بودن و دوری از تکبر

ب : سلام کردن به مدفونین در قبرستان

ج : ننشستن بر روی قبر

د : دست نگذاشتن بر قبر

ز : دعا برای مردگان

ر : خیر گفتن نسبت به اموات

 • آداب اجازه گرفتن

الف : سه بار طلب اجازه کردن

ب : سلام کردن

ج : نباید روبه روی در ایستاد

د : اصرار نکردن در اجازه دادن

ذ : در وقت اجازه گرفتن اسم خود را بگوید

ر: اجازه گرفتن از پدر و مادر و همچنین خواهر و برادر از همدیگر

 • آداب مهمانی

الف : باز کردن در منزل قبل از رسیدن مهمان

ب : آماده کردن طعام برای مهمان

ج : پذیرای از مهمان

د : گشاده رو بودن در برابر مهمان

ذ : بدرقه کردن مهمان

۱۳ – آداب سلام کردن

الف : التزام به صیغه سلامی که از پیامبر وارد شده

ب : اول سلام بعد کلام

ج : طوری سلام کنیم که مخاطب متوجه شود

د : جواب دادن سلام به بهترین شیوه

ذ : سلام کردن فقط با اشاره مکروه است

 • آداب عذا خوردن

الف : بسم الله کردن قبل ازخوردن غذا

ب : شستن دست ها قبل و بعد از غذا خوردن

ج : با دست راست غذا خوردن

د : تکیه نکردن در موقع غذا خوردن

 • آداب سفر

الف : استخاره قبل از سفر

ب : همراه خوب

ج : به تنهای مسافرت نکردن

د : خواندن دعای سفر

 • آداب خوابیدن و بیدار شدن

الف : وضوگرفتن قبل از خواب

ب: خواندن دعای سنت(باسمک اللهم اموت واحیا)

ج : بستن در خانه و شستن کاسه و خاموش کردن آتش

د : برطرف راست خوابیدن

ذ : مسواک کردن

ر : خواندن دعای سنت (الحمد للله الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور)

 • آداب دعا

الف : دعا کردن در اوقات مبارک (ماه رمضان . روز جمعه . صبحگاهان …)

ب : دعا کردن روبه قبله و بلند کردن دستان

ج : با صدای آرام

د : طعام پاک باشد

ذ : یقین به اجابت و اصرار بر دعا و تکرار آن

ر: دعا برای خود و دیگران

 • ادب نسبت به پدر و مادر

الف : سلام کردن به آنها

ب : آرام صحبت کردن با ایشان و بلند نکردن صدا در حضور ایشان

ج : جلو آنها نیافتیم

د : احترام آنها در حال حیات ودعا برای آنها بعد از مرگ

ذ : ارتباط با دوستانشان بعد از مرگ آنها

ر : پدر و مادر را با اسمشان صدا نزنیم

ز : سبب دشنام دادن به ایشان نشویم

 • ادب نسبت به همسایه

الف : ارتباط با او و نیکی کردن نسبت به آنها

ب : اذیت نکردن ایشان

ج : تحمل آنها و صبر در برابر اذیتشان

د : اگر نیازمند بود به او بخشش کنیم

ذ : محافظت بر مال و آبروی وی

ر : قهر نکردن با او و نصیحت کردنش

ز : شریک بودن در غم و شادی همسایه

۱۹ – آداب دوستی کردن

الف : اخلاق نیکو

ب : پوشیدن عیب های دوست و رفیق

ج : حسودی نورزیدن به آنها

د : تلاش در رفع نیاز آنها

ذ : به دیدار آنها برویم

ر : امانتداری و حفظ اسرار دوستی

ز : نصیحت کردن و عدم دوری از دوستان

۲۰ – آداب جمعه و عید رمضان و قربان

الف : آماده شدن برای جمعه

ب : زیاد صلوات

ج : غسل کردن و گرفتن ناخن و اصلاح موهای بدن

د : با آرامش رفتن به مسجد و ساکت شدن هنگام خطبه

ذ : پوشیدن زیبا ترین لباس

ر : تبریک به مردم به سبب جشن

ز : عبادت بیشتر

س : به جا آوردن صله رحم و نوازش یتیمان

ش : فراموش نکردن نیازمندان و کمک به ایشان

۲۱ – آداب روزه

الف : عجله کردن در افطار

ب : سحری خوردن

ج : تاخیر در سحری خوردن

د : ترک سخنان بیهوده

ذ : غسل جنابت قبل از فجر

ر : ترک حجامت و مانند آن

ز : صدقه دادن

——————————————-

برگرفته از کتاب : منهاج الصالحین فی االاداب الاسلامیه /مولف : محمد عبدالعاطی بحیری / ترجمه : عبدالسلام رمضانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا