احاديث صحيح

  • فقه معاصر

    جسارت کنندگان به ساحت حدیث نبوی و منتقدان آن

    نويسنده: دکتر یوسف قرضاوی / ترجمه:دکتر احمد نعمتی امروزه در بعضی مجله ها افرادی را از این گروه می یابیم که صفحاتی از نوشتارهای خود را در رابطه با طعن و انتقاد در حدیث و راویان آن، در فقه و پیشوایان آن، در امت و تاریخ آن و در رابطه با سلف صالح و بزرگان دین، اختصاص داده اند و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا