خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

احتیاجات اساسی جوانان در دوران بلوغ

مصطفی شریعتی روان شناسان در مکاتب مختلف و مبتنی برتئورهای متفاوت، برای نوجوانان بالغ نیازهای متنوعی را نام برده که قسمت عمده و مشترک آن به شرح زیر است ،نوجوان به خاطر افزایش نیروی جسمی و تغیرات عضلانی و مستعد شدن وی برای فعالیت هایی که احتیاج به تحرک بدنی دارد

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@