خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

ما در مدرسه اخوان آموختیم که …

نوشته: حسام العيسوي / ترجمه:‌ عبدالخالق احسان عيب نيست؛ اگر جماعتي را كه در آن رشد كرده و در خانه هاي آن زيست نموده و انواع خير و بخشش را از آن آموخته ايم، ستايش كنيم؛ چون عيب و ايراد بر كسي است كه منكر زيبايي ها و خوبي ها بوده و دست خيري را كه به سويش دراز شده قطع نمايد. آن چه كه درين مقاله تقديم مي كنم به اين معني نيست كه ما خطا نمي كنيم و اخوان فرشتاگاني اند كه از اوامر خدا سر پيچي نمي كنند و اوامر او را انجام مي دهند.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@