خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

ای اخوانی ها فرصت سوزی نکنید و آرام و با دقت قدم بردارید …

ای اخوانی ها فرصت سوزی نکنید از خداوند متعال برایتان اخلاص بیشتر مخصوصاٌ در امروز و هم چنین فردایتان به خاطر خروج از این بحران بی سابقه در حیات مصر را می طلبم و اخلاص خود را به خدا نشان دهید  در غیر این صورت ، با سنت خدایی  مواجه خواهید شد که آن را برایتان آرزو نمی کنم و راضی نیستم که در انتظارتان باشد، چه چیزی بدتر و تأسف بارتر از اینکه قانونی به نام استبدال – جایگزینی -شامل حال کسانی – مخلص همچون شما – شود. ببخشید باید اعتراف کرد که بحران کنونی شما تنها با بکاربردن …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@