خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

کیش مردان نه آیین گوسفندان !

نویسنده :ابوالاعلی مودودی / مترجم:عبدالغنی سلیم قنبر زهی در حال حاضر نظام سرمایه داری با استفاده از قدرت سیاسی اش بر همه ی جهان اقتصادی پیرامون ما مسلط شده است. ماشین اقتصاد بر چرخ های اصول سرمایه داری می چرخد. اساساً این سرمایه داران هستند که آن را اداره می کنند. ملت هایی در این نظام و با این نظام می توانند به جلو گام بردارند که در تولید ثروت و مصرف آن پایبند هیچ گونه قید و بند اخلاقی و یا مذهبی نباشند.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@