اسلام راه حل

  • دعوت و داعی

    اسلام راه حل منتخب

    اسلام راه حل منتخب نویسنده: احمد آلتون/ مترجم: نایب قدرت در سال ۱۹۸۰ یک دیپلمات و فیلسوف مسلمان به نام مراد هوفمن در کتابی تحت عنوان «اسلام راه حل منتخب» چنین نوشت: در عصر خودنمائی و شروع مجادله بین کمونیزم و کاپیتالیزم،اسلام به عنوان راه سوم در غرب ظهور کرد. امروزه اسلام برای غرب بعنوان راه حلی مقابل آن دو…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا