اسلام و ادیان دیگر

  • اندیشه

    آیا سعادت، فقط در اسلام است و دیگر ادیان، اهل شقاوتند؟

    آیا سعادت، فقط در اسلام است و دیگر ادیان، اهل شقاوتند؟ نویسنده: کمال روحانی عطف به دیدگاه انحصاری اسلام در مورد حق بودن موضع خود و آموزه های وحیانی، نظر اسلام در باب دیگر ادیان و مکاتب چه می باشد و این که بهره ی غیر مسلمین از حق و خوشبختی یا دوزخ و شقاوت چیست؟ آیا پیروان دیگر ادیان…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا