اصلاح طلبان

  • سياسي اجتماعي

    یکصدسال اصلاح طلبی کردها و اندر غم یک کوچه هنوز ؟!

    یکصدسال اصلاح طلبی کردها و اندر غم یک کوچه هنوز ؟! نویسنده: استاد عبدالعزیز مولودی شاید برای اکثر کسانی که با مسائل ایران از نظر توسعه ی سیاسی و نیز مسئله ی کردها در کشور آگاهند، روشن است که در بیش از سه دهه ی گذشته، تاکید کردها بیشتر بر تحقق مسالمت آمیز برخی از خواسته ها بوده است تا…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا