خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

بیست نکته ی قابل تأمل برای حرکات اسلامی

بیست نکته ی قابل تأمل برای حرکات اسلامی                                                                             عزيز صادقی                            ************************************* 1- حركت نبايد فقط به صالح و سامع بودن افراد اکتفا کند ، بلکه باید به فکر تربیت مبلّغانی مصلح ، پویا ، فعّال و خلّاق باشد که بتوانند دیگران را تحت تأثیر قرار دهند . 2 – چالشی که حركت باید به آن بپردازد ، عبارت است از ارائه ی دلایل علمی و عملی برای برتری ایمان ، اثبات تفوق اندیشه ی اسلامی و برتریهای آن در تمامی زمینه ها و ابعاد فکری ، اجتماعی ، سیاسی و ... و ارائه ی الگوهای عملی جایگزین از طرح های اسلامی . 3 – ایجاد زمینه و شرایط مناسب جهت رشد متناوب و مطلوب افراد فعّال ، پویا و خلّاق جهت ممانعت از فراری شدن و کناره گیری آنها ، زیرا اگر حرکت نتواند این افراد را نگه دارد و در خود هضم کند ، با از دست دادن آنها ، فقط عناصر متوسط ، میانحال ، کم تجربه ، خمود و ناتوان باقی خواهند ماند و این افراد به جای اینکه مایه ی تحرک و فعّالیّت سازمان باشند ، سربار و باری سنگین بر دوش آن می شوند .

ادامه نوشته »»»

اصول و ضوابط ضروری برای همبستگی فعالیت های حرکات اسلامی

اصول و ضوابط ضروری برای همبستگی فعالیت های حرکات اسلامی دکتر البیانونی در کنار تلاش جهت تحقق وحدت فعالیت های اسلامی ، ضروری است که مجموعه ی مبانی و ضوابطی که بتواند سلامت خط مشی ، استمرار ، بقا و سود دهی حرکت های اسلامی متفاهم و تشکل های همسو را تضمین نماید ، وضع شود . حرکت ها باید آنها را در تعامل با همدیگر کاملاً رعایت کنند ، تا بین آنان اعتماد و اطمینان متقابل به وجود آید .چنانچه این اصول و ضوابط مختل و به فراموشی سپرده شوند ، به طور قطع فعالیت های اسلامی با مشکل و رکود دچار خواهند شد و از مسیر خویش به انحراف کشیده خواهند شد . اگر تجمع و همبستگی حرکت های اسلامی فقط شکل ظاهری داشته باشد و از واقعیت تهی باشد ، هیچ فایده ای در ورای آن نخواهد بود .

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@