بازاریابی شبکه ای

  • فقه معاصر

    حکم شرعی بازاریابی شبکه‌ای

    حکم شرعی بازاریابی شبکه‌ای نویسنده: دکتر محمود ویسی و رسول ابوالمحمدی (دانشجوی دکتری)  یکی از عناوین و بلکه مفاهیم تازه در سال‌های اخیر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در کشور‌های مختلف از جمله ایران مطرح گردیده، گسترش انواعی از شرکت‌های بازاریابی است که به شکل قانونی در جریان است[١]. بر کسی پوشیده نیست که این مسأله یکی از مسائل موجود و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا