تحولات سیاسی فلسطین

  • سياسي اجتماعي

    تحلیلی بر تحولات سیاسی فلسطین و .. .

    نويسنده: استاد عبدالعزیز مولودی از آغاز خیزشهای مردمی در خاورمیانه برای ارتقای سطح تجربه سیاسی و اجتماعی در این کشورها و افزایش نقش مردم در حاکمیت سیاسی خاورمیانه، آثار اولیه این خیزشها به صورت وقوع بحران در مدیریت سیاسی این کشورها خود را نشان داد. فروپاشی نظم های موجود کهن در تونس، مصر و بدنبال آن در بیشتر کشورهای عربی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا