تغییرات اجتماعی قرآن

  • سياسي اجتماعي

    قرآن و تغییرات اجتماعی

    قرآن و تغییرات اجتماعی دکتر محسن عبدالحمید هر گونه تغییر و دگرگونی در ساختار یا سازمان اجتماعی جامعه را تغییر یا دگرگونی اجتماعی «social change » می نامند. از نمونه های تغییرات اجتماعی؛ تغییرات مرگ و میر، تغییرات در نقش زن در جامعه ی نو و ... است.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا