تفکر در مرگ

  • چگونه با یاد مرگ و آخرت زندگی بهتری بسازیم؟

    نويسنده: امام محمد غزالی / مترجم: محمد صالح سعیدی افراد توبه کننده ای هستند که مرگ را بسیار به یاد می آورند تا اینکه ترس و خوف در قلب آنان برانگیخته شود و توبه ی خود را تمام و کمال سازند و چه بسا ترس آنان از مرگ به این خاطر است که نکند پیش از آنکه توبه ی خود…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا