خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

آيا معصيت و گناه يك نوع بيماري است؟

نويسنده: محمد غزالي / مترجم: دكتر محمود ابراهيمي فراوان پيش مي آيد كه پژوهش علمي به اين نتيجه مي رسد كه رفتار ناهنجار و ارتكاب معاصي و محظورات، پديده هايي هستند كه از بيماريهاي نهاني روحي سرچشمه مي گيرند. و و قوع جرائم، بدان گونه تفسير مي شوند كه نتيجه نابه سامانيهاي روحي و عصبي هستند، كه در پشت آنها پنهانند، و بايستي حكيمانه معالجه و مداوا گردند.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@