آرشیو برچسب :

توله فرنگی ؟؟؟ !!!

نویسنده: عبدالعزیز کرمی دستهایمان داشت از شانه هایمان جدا می شد و خیابان را قیچی می کرد . تاکسی، راه راه زرد، افق دیدش کمی پایینتر از ما بود و  از بغلمان گذشت ، چشمانمان لاستیکهای صاف وپوسیده ی سواری را بدرقه می کرد ،ناگاه صدای ترمزش بیخ دندانمان را خراشید. خانم،مانتوی نداشته اش را تا کمرش جمع کرد و باسنِ لیش را بر صندلی نهاد ، توله اش را در آغوش کشید و درب را محکم بست و...

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@