جلب توجه، نفوذ در کودکان، جلب توجه کودک،

  • تربیت فرزندان

    چگونه توجه بچه ها را جلب کنیم و روی آن ها نفوذ بکنیم؟

    دکتر ویل جاکوبس و رنی گوردن جاکوبس / مترجم:مهدی قراچه داغی گاه با قصد خیر وقتی می خواهیم به فرزندانمان مطلبی بیاموزیم،حرفی را بارها و بار ها تکرار می کنیم.توصیه ما این است که مطلب را یک بار بگویید و به هنگام بیان از مشرب خوش استفاده کنید و در صورت لزوم در نوبت بعدی به جای تکرار همه ماجرا…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا