حکومت اسلامی ستم ظلم مارکسیسم

  • سياسي اجتماعي

    تضمین هایی برای جلوگیری از ستم در حکومت اسلا

    استاد راشد غنوشی / مترجم: حسین صابری اگر چنین است که قدرت به خودی خود به فساد می گراید چه ابزارها یا سازوکارهایی برای مهار کردن آن وجود دارد؟از دیدگاه مارکسیسم حکومت صرفا" ابزاری برای سرکوب مخالفان و رسیدن به اهداف است. در دموکراسی غربی، به رغم همه دستگاه های نظارتی موجود در آن، ابتنای این نظام حکومتی بر فلسفه…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا