خانواده مسلمان خرج انفاق اسراف تبذير

  • مهارتهای زندگی

    برنامه خانواده مسلمان در خرج و انفاق

    تألیف: دکتر وجیه زین العابدین/ترجمه:مصطفی اربابی هر مسلمانی همواره باید سه اصل میانه روی و اعتدال را در امر مخارج زندگی درنظر داشته باشد . پس ای برادران و خواهران مسلمان، خرج کنید اما ازحدو حدود تجاوزنکنید. دردرجۀ اول خرج و مخارجتان در ارتباط با ضروریات زندگی باشد، مانند غذا ، نوشیدنی، لباس و پوشش، تعلیم و آموزش ، مسکن…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا