دائمی بودن اخکام

  • اندیشه

    موقت یا دائم بودن احکام اسلام؟!

    نویسنده: کمال روحانی یکی از مباحثی که از جانب نو فلسفیان جدید مطرح گردیده است و با حرص و ولعی شدید از جانب ایشان دنبال می شود، بحث موقتی بودن احکام و آموزه های وحیانی است که آن هم برگرفته از همان نگاه هرمنوتیکی به دین می باشد و این اعتقاد که متون دینی بر اساس نظریات گادامر و دیگران…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا