زندگی بعد از مرگ

  • جهان آخرت

    منکران زندگی بعد از مرگ و پوچی پندارشان

    منکران زندگی بعد از مرگ و پوچی پندارشان نوینسده : محمد غزالی / مترجم: دکتر محمود ابراهیمی از گذشته بسیار دور و قرون گذشته همواره گروه هایی از مردم بر روی این کره خاکی بوده اند و خواهند بود که پنداشته اند و می پندارند که به سختی های زندگی این دنیا بسته شده اند، آن گونه که خر را…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا