زیبایی فكر قلب عقل زبان چهره

  • smsنكته سخن نيكو

    زیبایی … چیست؟!

    نويسنده: صلاح الدین توحیدی امام رفاعی می گوید :   زیبایی دل با ترس از خدا                  زیبایی عقل با تفکر  زیبایی روح با شکر                                                      زیبایی زبان با سکوت    و زيبايي ....

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا