سرت

  • خبر های جدید

    قذافی و قمار غرب

    يك روزنامه فرانسوي طي گزارشي ضمن اشاره به اوضاع كنوني ليبي و مداخله غرب و در رأس آن آمريكا در امور اين كشور، تلاش غرب در راستاي فروپاشي رژيم ليبي را نوعي قمار براي كشورهاي غربي دانست.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا