سیاست ایران

  • سياسي اجتماعي

    جهان در حال انتقال بزرگ است… یا در حال فروپاشی؟!

    جهان در حال انتقال بزرگ است… یا در حال فروپاشی؟! دکتر محمود سریع القلم تصور می کنند که جهان در حال فروپاشی است، در حالی که اطلاعاتی که من ارائه کردم نشان می دهد جهان در حال انتقال بزرگ است و شهروندان در اکثر کشورهای دنیا که شامل آفریقا هم می شود، امروز از زندگی بهتری برخوردار هستند. محمود سریع…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا