شهروند حقوق شهروندی مصلحت عمومی سیاسی اجتماعی

  • سياسي اجتماعي

    حقوق و تکالیف شهروندی

    حسین بشیریه شأن شهروندی و حقوق و تکالیف مربوط بدان از مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک به شمار وی رود. شهروندان از حیث حقوق و تکالیف با هم برابرند. در دموکراسی های باستانی یونان و روم شأن شهروندی به معنی داشتن حقوق و تکالیف یکسان در نزد قانون و نیز مشارکت در امور سیاسی و عمومی جامعه بود.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا