قرآن حق است

  • قرآن

    چگونه ایمان بیاوریم که قرآن حق است؟

    نویسنده: مجدی الهلالی / مترجم: مجتبی دوروزی چون ایمان به اینکه قرآن حق است و پیامی است که از سوی خداوند فرستاده شده، سنگ زیربنا در مسأله ایمان به غیب محسوب می گردد.می بینیم که قرآن با دلایل فراوانی این مطلب را ثابت می کند، بر ما واجب است که در همسفری پر خیر و برکتمان با کتاب خداوند با…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا