مامور گشته ام با مردم بجنگم تا شهادتین بگویند

  • اندیشه

    بررسی حدیث؛ مامور گشته ام با مردم بجنگم تا شهادتین بگویند…

    نویسنده:امید صالحی، مدرس دانشگاه پیام نور یکی از مهمترین روایتهایی که در زمینه قتال به کرات به آن استناد می شود و متأسفانه به علت عدم درک فضای حاکم بر حدیث، به واسطه آن مجوز قتل و کشتار افراد بسیاری صادر شده است، این حدیث است سید معتقد است  بنابر تأثیری که از مستشرقین گرفته ایم،وبرای رضایت و خوشنودی آنها …

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا