مسؤلیت عمومیت مدنی

  • مقالات

    مسؤلیت عمومی، یا مسؤلیت مدنی

    استاد احمد مفتی زاده"رح" در اسلام، مسؤلیت انسان مسلمان، مرز و حدی مشخصّ ندارد. اصولا" «مسلمانی» مساوی است با مسؤلیت؛ و این مسؤلیت، از وجود مادی و معنوی فرد را تا پهنه ی هستی، فرا می گیرد و منتها، گسترش و افزایش  شعاع ها و ایره های مسؤلیت، به تناسب افزایش و گسترش امکانات است.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا