ملیگرایی ملی گرا اخوان المسلمین ملی میهن قومگرایی ملی وحدت امت ملت

  • حركات و احزاب

    اخوان المسلمین و ملی گرایی

    امام حسن البناء / مترجم:مصطفی اربابی مردم به ویژه در شرق،گاه با فراخوان میهن دوستی {ملی گرایی}و گاه با فراخوان قوم گرایی اغوا شده اند؛زیرا ملت های شرقی درک می کنندکه غرب با آنها سوء داشته و عزت و کرامت و استقلال شان را لگد مال کرده و به مال و جانشان یورش برده است.ملت شرقی از آتشی که غربیان…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا