نامه کاک احمد

  • جوانان

    نامه کاک احمد از زندان به فرزندش کاک محمد ژیان

    فرزند عزيز و دلبندم‌، برادر ديني‌ ارجمندم‌ محمد ژيان‌ گيان‌ ! پارسال‌ نصيحت‌ نامه‌اي‌ برايم‌ نوشتي‌ كه‌ اقدامي‌ بسيار بجا و درست‌ بود. اگر من‌ هميشه‌ وضع‌ زندگيم‌ چنان‌ بوده‌، كه‌ به هر جهتي‌ از جهات‌ نتوانسته‌ام‌ وظ‌يفه‌ ي پدري‌ دلسوز را نسبت‌ به‌ تو ادا كنم‌، اكنون‌ كه‌ اين‌ گرفتاري‌ برايت‌ پيش‌ آمده‌ ـ و من‌ نيز فرصتي‌ برايم‌…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا