پاداش عمل صالح

  • آثار دنیوی و اخروی ایمان و عمل صالح

    آثار دنیوی و اخروی ایمان و عمل صالح نویسنده: دکتر طیبه اکبری راد  از نظر قرآن کریم، ایمان و عمل صالح نزد خداوند، دارای ارزش و اهمیت والایی است تا جایی که در بسیاری آیات از جزای دنیوی و اخروی ایمان و عمل صالح سخن گفته شده است. بعضی از آثار دنیوی که برای ایمان و عمل صالح ذکر شده…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا