خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

تقوا چیست؟ براساس آیات و احادیث و سخن بزرگان

نویسنده: دکتر احمد شرباصی مصری / مترجم: محمد بهائالدین حسینی مرحوم مصطفی رافعی در کتابش « اعجاز قران » می گوید: تقوا پایه ی اول اخلاق اسلامی و اجتماعی است که آن را تأیید، آشکار و پایه بلند می گرداند و آن را از اراده قوی و فضایل یقینی و واجب قرار می دهد. تقوا، یعنی نگهداشتن نفس در برابر آن چه که از آن می ترسد. برای مثال: « اتّقی فلان بکذا » فلانی از آن چیز پرهیز می کند؛ و بیم از آن را وسیله نگهداری از خود قرار می دهد.

ادامه نوشته »»»

پرهیزکاری و عمل نیک

« این رساله فوق العاده مهم است »   / بدیع الزمان سعید نورسی بردران عزیز و با وفایم : دراین ایام –در مورد بنیاد و بنیان تقوی و پرهیزکاری و عمل صالح که بعد از موضوع ایمان در نظر قران کریم ،مهمترین بنیاد و اساس می باشد ،اندیشیدم .دراین زمان که دوران ریشه کن شدن و نابودی مبانی اخلاق و روح است ،و دوران تحریک شهوات و ورش نفس اماره است .دوران لجام  گسیختگی شهوات است .در این اوقات پرهیز کاری اساس و بنیانی بسیار مهم ،بلکه حتی سنگ زیر بنا به حساب می آید

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@