خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

چرا از خواندن قرآن تاثیر نمی پذیرم؟ راه چاره…

نویسنده: دکتر مجدی الهلالی / مترجم: مجتبی دوروزی بسیار تلاش نموده ام که قرآن را با تدبر و تأثیرپذیری تلاوت نمایم، اما تغییر و لذت ایمانی را که از آن حرف می زنند ندیده ام، در عین حال آنچه مرا وامی دارد تا دوباره به سمت تلاوت سریع روی آورم به هدف دستیابی به بیش ترین مقدار از اجر و ثواب و توجه به ابقای حفظ قرآن است... با این وصف دچار عذاب وجدان و احساس کوتاهی در حق قرآن و ترس از این که چیز مهمی را از دست داده ام، می شوم ... حال چه کار کنم؟!

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@