چهار قانون زندگی

  • smsنكته سخن نيكو

    چهار قانون زندگی، عشق، تصحیح افکار، عمق حضور خدا

    چهار قانون زندگی، عشق، تصحیح افکار، عمق حضور خدا تدوین: عزیز صادقی ● اگر فقط به غذا، لذت و قدرت بیندیشیم چشمان ما کم سو و کوته بین می شود، احساسات ما به تلخی می گراید، ذهنمان کوچک و قلبمان سخت می شود. ●ایمان مانند دینامیت دارای خصوصیات انفجاری است، هنگامی که در زندگی فرد رها شود، هر آنچه را…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا