چهار قانون زندگی

  • smsنكته سخن نيكوتصویر چهار قانون زندگی، عشق، تصحیح افکار، عمق حضور خدا

    چهار قانون زندگی، عشق، تصحیح افکار، عمق حضور خدا

    چهار قانون زندگی، عشق، تصحیح افکار، عمق حضور خدا تدوین: عزیز صادقی ● اگر فقط به غذا، لذت و قدرت بیندیشیم چشمان ما کم سو و کوته بین می شود، احساسات ما به تلخی می گراید، ذهنمان کوچک و قلبمان سخت می شود. ●ایمان مانند دینامیت دارای خصوصیات انفجاری است، هنگامی که در زندگی فرد رها شود، هر آنچه را…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا