کار کردن زنان در بیرون از خانه

  • زن خانواده

    نظر برخی از علما در مورد کار کردن زنان در بیرون از خانه

    نظر برخی از علما در مورد کار کردن زنان در بیرون از خانه : جمال محمد فقی رسول /مترجم: دکتر محمود ابراهیمی   گروهی از متفکران جدید اسلامی از جمله محمد عزه دروزه، دکتر علی عبدالواحد وافی، دکتر مصطفی عبدالواحد، دکتر احمد شلبی، باحثه البادیه ( ملک حنفی ناصف)، البهی الخولی و غیره، می گویند: ” کار اصلی زن پرداختن…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا