گذشت خشنودی عفو ستار اسماء الحسني

  • تربیت، اخلاق و تزکیه

    گذشت و خشنودی با بررسی عفو و ستار از اسماء الحسنی

    نویسنده: عمرو خالد/مترجم:عبدالظاهر سلطانی «عَفُوّ» یعنی محمو کننده، عربها می گویند: اثر محو شد،یعنی زایل و پاک شد. وقتی ردپا درشن زار بیفتد و باد آن را پاک کند میگویند: عفو و محوشد.این موقعیت زیبا را تصور کن ! با این که سر تا پا گناه بوده ای به تو گفته می شود: برو، مشکلی نداری.«عَفُوّ» معنای دیگری نیز غیر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا