گفتگو با عصام عریان

  • حركات و احزاب

    نگاهی به اخوان المسلمین در گفتگو با عصام عریان

    اخوان المسلمین و سلفی ها و تصوف و تشکیل دولت اخوان المسلمین که در قالب حزب آزادی و توسعه در انتخابات مصر شرکت جست، برنده انتخابات شده است. این پیروزی رویداد بزرگی در تاریخ مصر و کامیابی بزرگی برای این جریان اسلامگراست که هشتاد سال در صحنه سیاسی مصر حضور جدی داشته و در بیشتر طول حیاتش با سرکوب روبرو…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا