خانه ---> زن خانواده ---> ده عامل استحكام و فروپاشي خانوده
خانواده

ده عامل استحكام و فروپاشي خانوده

ده عامل استحكام و فروپاشي خانوده

دكتر احمد هاشمي

خانواده هسته و خشت اوليه جامعه است. دليل اهميت خانواده و تشكيل چنين همايشي برچيست؟ بر اين است كه خانواده ضرورت اجتناب ناپذيري براي جامعه است و بر هر هيچ كس پوشيده نيست و علت ضرورت آن بر اين است كه ارتباط انسانها با همديگر تنگاتنگ شده و تاثير آنها بر يكديگر از روستا فراتر رفته و به كشور رسيده. لذافرهنگها به هم نزديك شده و افكارها ترويج پيدا كرده است.

10عامل استحكام و فروپاشي خانوده:

اولين ومهمترين عامل استحكام خانواده شناخت متقابلاست.

بايدقبل ازازدواج زن ومرد شناخت كامل ازهمديگرداشته باشند. ازدواج يك ريسك است لذا هر چه وجوه مشترك بين زن و شوهر بيشتر باشد اينها بيشتر ميتوانند باهم ست شوند و بر عكس هرچه كمترباشداحتمال فروپاشي آن بيشتراست.

دربين زن ومردخداوندصد تفاوت قرار داده .اين تفاوت براي چيست؟

ياايها الناس انّا خلقناكم مِن ذكرٍ وانثي وجعلناكم شعوباً وقباءل لتعارفوا

اين همه تعدد مذكر ومونث وملتها وقبايل برچيست؟ لتعارفوا براي شناخت كه خود كلمه تعارفوا به شناخت متقابل است چون بروزن تفاعل است يعني متقابل.

شناخت كمك ميكند تادشمني ازبين برود الناس اعداٌلماجهلوا مردم دشمن چيزي هستند كه نمي شناسند

پس دليل پراهميت اين موضوع براين است كه مي گويند قبل از ازدواج بايد دوتا چشم قرض كني وچهارچشم بازببيني اما بعد از ازدواج يك چشم راببندي ويكي راباز نگه داري چشم بسته ات را بر روي عيوب همسرت باشد وچشم باز را روي محاسن همسرت بازنگه دار.

دومين عامل احترام متقابل است كه بايد اين احترام برمبناي مودت ورحمتي كه خداونددستور داده است باشد.

ومن ايٰته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوآ اليها وجعل بينكم مودةً ورحمه

 

سومين عامل ايثار وگذشت است.

زندگي زناشويي يك شراكت است بين دوطرف يك تملك نيست يك عقد شراكتي است.يك زندگي زناشويي غالبش عفو است وگذشت.اين كه بعضي از امورات زندگي جز وظايف شرعي زن و مرد نيست اما به خاطر عشق و علاقه به فرزند و همسر است كه اگر اين گذشت نباشد زندگي بي روح وبي مغز خواهد شد.

 

چهارمين عامل شفافيت است.

منظور ازشفافيت اين نيست كه دوطرف تمام تاريخ گذشته رابراي همديگر ورق بزنند

بلكه اين است كه دوتا زن وشوهر مانند دو تا غريبه و نامحرم نسبت به هم نباشند بلكه مشاور يكديگر در امورات باشند و عدم مشورت شفافيت باعث بدبيني و سبب شكاكيت ميشود.

 

پنجمين عامل ارتباط زناشويي است.

اين بحث ارتباط زناشويي بين زن ومردازاهميت خيلي زيادي برخورداراست و خداوند متعال اين ارتباط رابه عنوان يك طعمه قرار داده براي اينكه انسان به سمت ازدواج كشيده شود. زيرا پاكترين ارتباط بين زن ومرد ارتباط زناشويي و كثيف ترين آن زنا است. تا آنجايي كه رسول خدا فرمودن وفي بِدْعِ احَدِكُم صدقه در ارتباط زناشويي شماصدقه است.

بسياري ازعوامل طلاق و فروپاشي خانواده ريشه در اتاق خواب دارد لذا هرعاملي كه اين مسله را تحت الشعاع قراردهد شرع آن را منع كرده.

 

ششمين عامل آراستگي است وزن ومرد بايدبراي يكديگرآراسته باشند.

زن دوسلاح برنده دارد كه مي تواند مرد را در قبضه خود قراردهد يكي صورت زيبا و ديگري سيرت زيبا صورت زيبايعني آراستگي ظاهري و سيرت زيبا يعني اخلاق زيبا

 

عامل هفتم سقف توقعات:

سقف توقعات نه درزندگي زناشويي حتي در روابط اجتماعي هم اگراميدبه سعادت و سربلندي داريم سقف توقع ازخود راببريم بالا وسقف توقع از ديگران را تا پايين ترين حد بياريم.اما اگر معادله رابر عكس كنيم چه اتفاقي مي افتد؟در زندگي(دپرس)افسرده مي شويم چون انتظارات شما توسط ديگران برآورده نشده و از زمين و زمان شاكي مي شويد.پس در اين دنيا دوچيز رافراموش كنيم يك اگر به ديگران خوبي كردي و دو اگر كسي درحقت بدي كرد.

هشتمين عامل دوري ازفحشا است.

دشمن اصلي خانواده وجامعه فحشاست واسلام ستير ها هدف رواج فحشا را دارند.

زيرا: فحشا

١.سهل الوصول است

٢.مسوليت ندارد

٣.تنوع دارد

اما در ازدواج بر عكس سهل الوصول نيست. مسوليت دارد و تنوع ندارد.

نهمين عامل موادمخدر است.

ازعامل   براندازي خانواده است و حتي غيرت مرد را نيز مي گيرد.

تفريح دهمين عامل است.

كه وقتي را جهت تفريح بزاريم تا انرژي دوباره بدست آيد وتجديد قوا گردد در ارتباط خانوادگي.

وسلام عليكم ورحمة الله

————————————–

همايش خانواده سعادمنددر روستاي داربست از توابع بخش جناح تاريخ٩٢/١/٨

 واحد فرهنگی مسجد جامع النبی داربست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@