زن خانوادهمطالب جدید

ده عامل استحکام و فروپاشی خانوده

ده عامل استحکام و فروپاشی خانوده

دکتر احمد هاشمی

خانواده هسته و خشت اولیه جامعه است. دلیل اهمیت خانواده و تشکیل چنین همایشی برچیست؟ بر این است که خانواده ضرورت اجتناب ناپذیری برای جامعه است و بر هر هیچ کس پوشیده نیست و علت ضرورت آن بر این است که ارتباط انسانها با همدیگر تنگاتنگ شده و تاثیر آنها بر یکدیگر از روستا فراتر رفته و به کشور رسیده. لذافرهنگها به هم نزدیک شده و افکارها ترویج پیدا کرده است.

۱۰عامل استحکام و فروپاشی خانوده:

اولین ومهمترین عامل استحکام خانواده شناخت متقابلاست.

بایدقبل ازازدواج زن ومرد شناخت کامل ازهمدیگرداشته باشند. ازدواج یک ریسک است لذا هر چه وجوه مشترک بین زن و شوهر بیشتر باشد اینها بیشتر میتوانند باهم ست شوند و بر عکس هرچه کمترباشداحتمال فروپاشی آن بیشتراست.

دربین زن ومردخداوندصد تفاوت قرار داده .این تفاوت برای چیست؟

یاایها الناس انّا خلقناکم مِن ذکرٍ وانثی وجعلناکم شعوباً وقباءل لتعارفوا

این همه تعدد مذکر ومونث وملتها وقبایل برچیست؟ لتعارفوا برای شناخت که خود کلمه تعارفوا به شناخت متقابل است چون بروزن تفاعل است یعنی متقابل.

شناخت کمک میکند تادشمنی ازبین برود الناس اعداٌلماجهلوا مردم دشمن چیزی هستند که نمی شناسند

پس دلیل پراهمیت این موضوع براین است که می گویند قبل از ازدواج باید دوتا چشم قرض کنی وچهارچشم بازببینی اما بعد از ازدواج یک چشم راببندی ویکی راباز نگه داری چشم بسته ات را بر روی عیوب همسرت باشد وچشم باز را روی محاسن همسرت بازنگه دار.

دومین عامل احترام متقابل است که باید این احترام برمبنای مودت ورحمتی که خداونددستور داده است باشد.

ومن ایٰته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوآ الیها وجعل بینکم مودهً ورحمه

 

سومین عامل ایثار وگذشت است.

زندگی زناشویی یک شراکت است بین دوطرف یک تملک نیست یک عقد شراکتی است.یک زندگی زناشویی غالبش عفو است وگذشت.این که بعضی از امورات زندگی جز وظایف شرعی زن و مرد نیست اما به خاطر عشق و علاقه به فرزند و همسر است که اگر این گذشت نباشد زندگی بی روح وبی مغز خواهد شد.

 

چهارمین عامل شفافیت است.

منظور ازشفافیت این نیست که دوطرف تمام تاریخ گذشته رابرای همدیگر ورق بزنند

بلکه این است که دوتا زن وشوهر مانند دو تا غریبه و نامحرم نسبت به هم نباشند بلکه مشاور یکدیگر در امورات باشند و عدم مشورت شفافیت باعث بدبینی و سبب شکاکیت میشود.

 

پنجمین عامل ارتباط زناشویی است.

این بحث ارتباط زناشویی بین زن ومردازاهمیت خیلی زیادی برخورداراست و خداوند متعال این ارتباط رابه عنوان یک طعمه قرار داده برای اینکه انسان به سمت ازدواج کشیده شود. زیرا پاکترین ارتباط بین زن ومرد ارتباط زناشویی و کثیف ترین آن زنا است. تا آنجایی که رسول خدا فرمودن وفی بِدْعِ احَدِکُم صدقه در ارتباط زناشویی شماصدقه است.

بسیاری ازعوامل طلاق و فروپاشی خانواده ریشه در اتاق خواب دارد لذا هرعاملی که این مسله را تحت الشعاع قراردهد شرع آن را منع کرده.

 

ششمین عامل آراستگی است وزن ومرد بایدبرای یکدیگرآراسته باشند.

زن دوسلاح برنده دارد که می تواند مرد را در قبضه خود قراردهد یکی صورت زیبا و دیگری سیرت زیبا صورت زیبایعنی آراستگی ظاهری و سیرت زیبا یعنی اخلاق زیبا

 

عامل هفتم سقف توقعات:

سقف توقعات نه درزندگی زناشویی حتی در روابط اجتماعی هم اگرامیدبه سعادت و سربلندی داریم سقف توقع ازخود راببریم بالا وسقف توقع از دیگران را تا پایین ترین حد بیاریم.اما اگر معادله رابر عکس کنیم چه اتفاقی می افتد؟در زندگی(دپرس)افسرده می شویم چون انتظارات شما توسط دیگران برآورده نشده و از زمین و زمان شاکی می شوید.پس در این دنیا دوچیز رافراموش کنیم یک اگر به دیگران خوبی کردی و دو اگر کسی درحقت بدی کرد.

هشتمین عامل دوری ازفحشا است.

دشمن اصلی خانواده وجامعه فحشاست واسلام ستیر ها هدف رواج فحشا را دارند.

زیرا: فحشا

١.سهل الوصول است

٢.مسولیت ندارد

٣.تنوع دارد

اما در ازدواج بر عکس سهل الوصول نیست. مسولیت دارد و تنوع ندارد.

نهمین عامل موادمخدر است.

ازعامل   براندازی خانواده است و حتی غیرت مرد را نیز می گیرد.

تفریح دهمین عامل است.

که وقتی را جهت تفریح بزاریم تا انرژی دوباره بدست آید وتجدید قوا گردد در ارتباط خانوادگی.

وسلام علیکم ورحمه الله

————————————–

همایش خانواده سعادمنددر روستای داربست از توابع بخش جناح تاریخ٩٢/١/٨

 واحد فرهنگی مسجد جامع النبی داربست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا