تربیت، اخلاق و تزکیه

وظایف برادران ایمانی نسبت به همدیگر

وظایف برادران ایمانی نسبت به همدیگر

امام شهید حسن البنأ(رح) ارتباط ایمانی میان افراد جماعت را پس از نیروی عقیده ی دومین مظهر قوّت مورد نظر به شمار می آورد و قدرت اسلحه و امکانات را پس از قوّت اخوت و برادری قرار می داد هنگامی که رابطه دوستی به خاطر خدا و برادری ایمانی تا این حد اهمیّت داشته باشد،حرص بر آن و تلاش برای استمرار و پاکی آن از امور اساسی هر برادر مسلمان است. و این استمرار و پاکی زمانی تحقق می یابد و ماندگار می شود که برادران به وظایف خود نسبت به همدیگر آشنا بوده و عمل به آن مسئولیت را در بین یکدیگر تحقق ببخشند . و ما در اینجا به نکاتی مهم و اساسی و بعضی از وظایف برادان نسبت به هم اشاره می کنیم .. از شما خوانندگان عزیز انتظار داریم که جهت آشنایی و معرفت برادران به وظایف خود اگر نکته ای به ذهنتان خطور کرد و در اینجا ذکر نشده بود می توانید آن را به متن اضافه کنید .


معنی حب به خاطر خدا این است که هر کدام از برادران صفات و چیزهائی را در دیگران دوست بدارد که خداوند آنها را در آن فرد دوست می دارد و هیچ کدام از برادران دیگران را به خاطر ذاتش دوست نمی دارد.پس رابطه ی دوستی و اخوت به اندازه ی صفات طرف مقابل می باشد .به اندازه ای که خدا را دوست بدارد باید او را دوست داشت همان طور بر عکس .
 – ۲
خطر ناکترین لغزشها نوعی از ارتباط است که برادران ایمانی دوستی آنها از دوستی خدائی به دوستی به خاطر لذات و مصالح شخصی تبدیل گردد و هنگامی که یکی از آنها منحرف شد مسلماً دیگری هم به خاطر ارتباط با او منحرف خواهد شد .
 – ۳
هر یک از برادران دیگری را در نزدیک شدن و تقرب به خداوند یاری دهد.
۴
– شایسته است که هر یک از آنها برای وقت برادرانش ارزش قائل شود ونگذارد هدر برود زیرا همان وقت زندگی است و وظایف بیشتر از اوقات است و طریق بهشت طولانی .
 – ۵
تعریف و تمجید انسان را دچار افاده و خود بینی می کند . پس برادران و ظیفه دارند در مقابل همدیگر تمجید نکنند.
۶
ا – حترام به برادرانتان را حفظ کنید و با هیچ توجیهی از توجیهات مثل مصلحت و غیره از همدیگر غیبت نکنید.
 – ۷
سعی نکنید به ادعای شوخی کردن ، برادرانتان را به تمسخر و استهزا بگیرید.
 – ۸
برادرنتان را به انجام کارهائی که در توان آنها نیست مجبور نکنید .
 – ۹
بدون رضایت و اجازه چیزی را از برادران نگیرید زیرا ممکن است حیاء آنها را از تلاش و کوشش برای پس گرفتن آن منع کند.
 – ۱۰
برادرانتان را با محبوب ترین نام صدا بزنید.
 – ۱۱
هنگامی که با برادرانتان هستید در گوشی با کسی آهسته صحبت نکنید.
 – ۱۲
به هیچ شکلی از اشکال چه به صورت جدی و چه با صورت شوخی همدیگر را نترسانید .
 – ۱۳
نسبت به برادرانتان مظنون نباشید چون آن چنان که رسول الله (ص) فرمودند ظن و گمان،دروغ ترین گفتار ها است و اگر احتمالاً ظنی نسبت به هم در سینه داشتید آن را در سینه نگه دارید و فقط پیش آن برادری که به او مظمون هستید آن را بیان کنید تا برای شما توضیح دهد.
 – ۱۴
فقط خوبی ها و محاسن برادران را برای یکدیگر نقل کنید تا کدورت و ناراحتی و کینه در بین شما ایجاد نشود.ودر مورد آنها تقوای خدا پیشه کنید .
 – ۱۵
به جستجوی اشتباهات همدیگر نپردازید و برای پی بردن به اسرار آنها نکوشید .
 – ۱۶
هر کدام ازبرادران درعفت کلام وسنجیده سخن گفتن وپاکیزه نمودن الفاضی که دررابطه بادیگران به کارمی برود بکوشدتا نا خواسته با کلمه و سخنی کسی را دل آزرده نکند.
 – ۱۷
اختلاف نظرها و دیدگاهها نبایدباعث پر کینه شدن دل ها نسبت به هم گردد.
 – ۱۸
با توجه به بند قبلی هیچکدام از برادران سعی نکنند رأی و نظرشان را به کرسی نبشانند و تلاش نکنند برادراشان را به پذیرش رأی خود مجبور سازند و هرگز به خاطر اثبات حقانیت ردی خودشان آرزو نکنند برادراشان دچار اشتباه شود شایسته است برادران انتقادات یکدیگر را نسبت به هم با سعۀ صدر قبول کنند.
 – ۱۹
به خاطر ترویج منهج(الدین نصیعه)و تربیت بر اساس آن ، همدیگر ار نصیحت کنند و شجاعانه با گناه کار و خطا کار در هر درجه و مکاناتی با احترام و شفقت بر خورد شود و گناه و یا خطای آنها را گوشزد کنند.و البته برادری هم که مرتکب آن خطا شده باید بر خورد و نصیحت برادرش را به عنوان هدیه ای از او بپذیرد و از او تشکر کند.
 – ۲۰
بشر مسلماً معصوم نیست پس اگر  نسبت به هم دچار خطائی شدید  , فوراً منقلب نشوید و تمام محبّت ها و خوبی هائی را که در گذشته نسبت به هم داشته اید فراموش نکنید.
۲۱
– در سنجش دیگران در امورتان میانه رو باشید و حد وسط را رعایت کنید و مواظب باشید اسرار برادرانتان را افشاء نکنید.
 – ۲۲
اگر به برادری نیکی کردید به خاطر آن بر او منّت نگذارید و او را در تنگنا قرار ندهید.
 – ۲۳
برادران به بخشش بلا عوض نسبت به هم عادت کنند.
 – ۲۴
وظیفه دیگر اینکه برادران به نعمتهایی که خداوند به دیگر برادران داده حسودی نبرند و یکی از خصوصیات مؤمن این است که انچه را برای خود می خواهد برای براردش نیز بخواهد.
 – ۲۵
دوری محل سکونت از هم باعث نشود عهد برادریتان را به فراموشی بسپارید.
 – ۲۶
در کارها و حل مشکلات با همدیگر مشورت کنید چنانکه رسول الله (ص) فرموده اند هیچ کس از مشورت کردن پشیمان نمی شود.
 – ۲۷
به برادری وعده ای ندهید که به آن وفا نکنید زیرا مودّت را به بغض تبدیل می کند.
 – ۲۸
وقتی که به ملاقات برادرتان می روید در هر شرایطی روحی که هستید سعی کنید بشاش و خندان باشید، و با تبّسم با او برخورد کنید.
 – ۲۹
هر یک از برادران از حال همدیگر محافظت کنند و اگر با برادری کار (کار تجاری و غیره..) می کنند اخوتش را وسیله ای برای تحقق منافعشان قرار ندهند.
 – ۳۰
برادران در همه حال باید به یاد هم باشند و همدیگر را فراموش نکنند .
 – ۳۱
اگر برادری خدا،مرگ،حقیقت دنیاو …را فراموش کرد و از آنها غافل شد برادران دیگر او را از خواب غفلت بیدار و هوشیار کنند.
 – ۳۲
اهمّیت مسجد و نماز جماعت را به برادری که او را در مسجد نمی یابد یاد آور شوید.
 – ۳۳
اگر ملاحظه کردید که یکی از برادرانتان در ادای حق دعوت کوتاهی میکنند.دعوت و اهمیّت ارتباط با آن را به او یاد آور شوید.
۳۴
– و اگر ملاحظه کردید که برادری تأسی به سنت رسول الله ، قرأئت قرآن ،مأثورات وارتباط با خدا از طریق دعا را فراموش کرده است به او یاد آور شوید که متوجه گردد و به آنها پایبند باشد.
۳۵
– برادران باید در خوشی و ناخوشی به دیدار و ملاقات همدیگر بروند و همیشه این آیۀ قرآن را پیش چشم خود داشته باشند که می فرماید:«إخوهعَلی سُررمُتَقابِلین»«بر روی تخت ها و در مقابل همدیگر برادرنه نشسته اند ».و همیشه به آرزوی چنین روزی در کنار هم باشند .
 – ۳۶
اگر برادری وارد مجلس ویا جمعی گردید و شما هم در آنجا بودید برای او جایی را در ظر گرفته و او را راهنمایی کنید .
 – ۳۷
هنگام ملاقات با برادران قبل از آنها سلام کنید.
 – ۳۸
در پیشگاه خدای متعال در هنگام راز و نیاز و در آن شبهائی که به قیام الیل به پا می خیزید و از خداوند متعال برای برادرانتان طلب مغفرت و توفیق استقامت بر هدایت را از یاد نبرید چون دعای مسلمان برای برادر مسلمانش مقبولتر است.
 – ۳۹
شرم وحیای پیش از حد باعث نشود که برادران به همدیگر نزدیک نشوند و از احوال همدیگر با خبر نشوند.
 – ۴۰
اگر از برادری حقی (مادی و معنوی)برگردن شما هست یا به او باز گردانید و یا از او طلب بخشش کنید.
 – ۴۱
نسبت به برادرانتان متواضع  و  فروتن باشید.
 – ۴۲
نسبت به احوال و اوضاع برادرانتان آگاهی و شناخت داشته باشید و فقط از یک جهت به او نگاه نکنید.
۴۳
– اگر برادری مریض شد عیادت وی بر برادران دیگر واجب است .

بنابراین دین خالص و پاک اسلام ، بر اساس مستحکم برادری قرار می گیرد و همه ی مسلمانان با هم برادری میگردند و این پیوند واخوت و برادری میان پیروان اسلام در شرق و غرب جهان ایجاد الف و به هم پیوستگی می کندو قطع نظر از اختلافات مکانی و زمانی از آنان یک وحدت مستحکم و استوار بنیان ، پدید می آورد که بنای رفیع و ثابت آن از گرد باد انحراف و تفرقه آسیب نمی بیند .
این برادری روح ایمان زنده و پویا است و موجب احساس به هم پیوستگی هر مسلمان با برادر مسلمانش می گردد به گونه ای که با هم و برای هم زندگی می کنند تو گوئی که شاخه هائی هستند از یک تنه درخت بیرون آمده اند یا یک روح در اندام های متعّدد می باشند.واسلام با خود خواهی ظالمانه از راه برادری عادلانه جنگیده است ومی خواهد برادر عادلانه جای گزین این خود خود خواهی ظالمانه سازد و به انسان بفهماند که زندگی تنها از آن او نیست و تنها بدو زندگی درست نمی شود،پس باید بداند که مردمان دیگر نیزهمچون وی هستند.پس اگر حق خویش و مصلحت خویش را بر آنان و نزد آنان به یاد می آورد باید حق و مسلحت آنان را نیز نزد خودش و بر خودش به یاد آورد .
«« رَبَّنَا اغفِِرلَنَاوَلإخونِنَا الَّذِینَ سَبَقٌونا بِاالایمن و لا تَجعَل فِی قُلُِوبَنا غِلًّا لِلََّذیِنَ ءامَِنُوا رَبِنا إنَکَ رَءوفٌ رَحیِمٌ »»

هر کس می تواند این نوشته را بعنوان هدیه ای نیکو به برادرش بدهد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا