خانه ---> تربیت، اخلاق و تزکیه ---> ثمرات صلۀ رحم از ديدگاه اسلام

ثمرات صلۀ رحم از ديدگاه اسلام

ثمرات صلۀ رحم از
ديدگاه اسلام

عبدالله ناصح علوان

1- صلۀ رحم شعار ايمان
به خداوند و روز آخرت است.

 

پيامبر (ص) مي فـرمايد:
«‌ هر كـدام از شما كه به خدا و روز قيامت ايمـان دارد ، بايد به ميهمان خود
احتـرام بگـذارد و هر كـدام از شما كه به خـدا و روز قيامت ايمـان دارد ، بايد
وظيفۀ صلۀ رحم را بجـاي آورد و هـر كدام از شما كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد
، يا سخن خير بگويد يا سكوت كند.»

 

2- صلۀ رحم باعث
افزايش روزي و طول عمر مي گردد.

 

پيامبر(ص) فرمود: «كسي
كه ميخواهد روزيش افزون شود و عمرش طولاني گردد صلۀ رحم را بجاي آورد.»

 

3- صلۀ رحم هيأت
ناخوشايند هنگام مرگ را از شخص دور مي كند.

 

پيامبر خدا (ص) مي
فرمايد: « صدقه و صلۀ رحم عمر آدمي را زياد مي كنند و هيأت ناخـوشايند هنگام مرگ
را از شخص دور مي نمايند. »

 

4- صلۀ رحم سرزمين ها
را آباد و ثروتها را نتيجه بخش مي گرداند.

 

رسول خـدا (ص) مي
فـرمايد: « خـداوند به سبب قومي ، سرزمينشان را آبـاد مي كند و ثروتهايشان را
نتيجه بخش مي گرداند و از روزي كه آنان را خلق كرده است با ديدۀ خشم به آنان نمي
نگرد.»

 

5- صلۀ رحم باعث بخشش
گناهان و پوشيده شدن خطاها مي گردد.

 

ابن عمر (رض) مي گـويد:
« مـردي به خـدمت رسـول اكـرم (ص) رسيد و گفت: من گنـاه بـزرگي مـرتكب شده ام ،
آيا امكان توبه كردن بـراي من وجود دارد؟ » پيامبر اكرم (ص) فـرمود: « آيـا مادرت
زنـده است؟ » گفت: « نه! » فرمود: « آيا خاله داري؟ » گفت: « آري! » فرمود: « به
او نيكي كن. »

 

6- صلۀ رحم حساب و
كتاب روز قيامت را ساده كرده و آدمي را وارد بهشت مي كند.

 

رسول خـدا (ص) فرمـود:
« سه خصلت وجـود دارد كه اگـر در كسي باشد حسابش در قيـامت آسان است و خداي تعالي
به سبب رحمتش او را به بهشت وارد مي كند؛ « بخشيدن بـه آن كسي كه از دادن چيـزي
بـه تو خود داري كرده و با كسي كه با تو قطع رابطه نموده ، ارتباط برقـرار كني و از
آن كس كه به تـو بـدي كرده در گذري ، اگر اين كارها را كردي آنگاه خداي تعالي تو
را وارد بهشت خواهد كرد. »

 

7- صلۀ رحم باعث بالا
رفتن درجات شخص در روز قيامت مي شود.

 

رسول خدا (ص) در اين
بـاره فرمـودند: « آيا شما را راهنمـايي كنم بـه آنچـه درجـات را بالا مي برد؟
گفتند: آري اي رسول خـدا (ص)! فـرمود: از كسي كـه نسبت بـه تـو ناداني نمود ،
بگـذري و بـر كسي كـه از دادن چيزي بـه تو خـود داري نمود ببخشايي و با كسي كه با
تو قطع رابطه كرد ، ارتباط بر قرار كني. »

——————————————————————

منبع : چگونه فرزندان
خود را تربيت كنيم؟

نوشته: عبدالله ناصح
علوان

ترجمه: عبدالله احمدي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@