سياسي اجتماعي

آیین نامه اجرایی انجمنهای اسلامی واحدهای اد

 آئین
نامه اجرایی انجمنهای اسلامی واحدهای اداری

 هیات وزیران در جلسه مورخه۷/۵/۱۳۶۸بنابه به
پیشنهاد شماره ۱۶۴۲۲/م مورخه ۱۰/۷/۱۳۶۸ وزارت کشور آئین نامه اجرایی انجمنهای
اسلامی واحدهای اداری را بشرح زیر تصویب نمودند .

 

آیین
نامه اجرایی انجمنهای اسلامی واحدهای اداری

ماده
۱ – تعریف

انجمن
اسلامی نهادی است خودجوش، متشکل از نیروهای داوطلب و معتقد به اسلام،ولایت فقیه،
قانون اساسی،عامل به احکام اسلام و متقاضی انجام فعالیتهای ایثارگرانه و مبشر
تفاهم و وحدت به منظور تعمیق دستاوردهای انقلاب اسلامی در محیط کار و نیز همکاری و
معاونت با مسئولین جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی در هر واحد اداری تشکیل
و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد .

تبصره
۱ – واحد اداری عبارتست از وزارتخانه ،سازمان دولتی یا موسسات عمومی و ادارات کل
استانی که بموجب قانون وظایف خاصی را بعهده دارد .

تبصره
۲ –در واحدهای نظامی ، انتظامی و اطلاعاتی و سازمانهای وابسته که دارای دوایر
عقیدتی سیاسی یا واحدهای مشابه هستند انجمن اسلامی تشکیل نمی گردد .

تبصره
۳ – تشکیل انجمن اسلامی در واحد های اداری خصوصی در صورت وجود داوطلب و شرایط
مندرج در آئین نامه بلامانع است .

 

ماده
۲ –اهداف

 

الف
) اهتمام در شناختن و شناساندن اسلام ناب محمدی و رشد و ترویج ارزشهای متعالی آن
از طریق :

۱-
تشکیل کلاسهای عقیدتی ، فرهنگی و سیاسی برای اعضاء و علاقمندان

۲-
تشکیل کتابخانه ، توزیع کتاب ، نوار و نشریات اسلامی

۳-
برگزاری مراسم مذهبی و بر پایی نمازهای جماعت

۴-
تشکیل جلسات وعظ و خطابه بمناسبتهای گوناگون

۵-
تشکیل نمایشگاهها ، اردوها و گردهمایی های مذهبی ، فرهنگی، تحقیقاتی و هنری

 

تبصره
–تعیین ائمه جماعات ادارات وسازمان با تایید مدیریت مربوطه انجام خواهد شد

 

ب)
اهتمام در تحقق بخشیدن امر بمعروف و نهی از منکر برای پاسداری از ارزشهای اسلامی
از طریق :

۱-
برخورد اصولی و منطقی و ارشادی با کلیه مظاهر فساد و تباهی در جهت ایجاد محیط سالم
و مساعد برای رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی

۲-
تلاش در جهت کسب بینش و اخلاق اسلامی و شناخت شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از
منکر و اهتمام در تحقق آن با توجه به مراتب زیر


تماس و مذاکره خصوصی با توجه به مراتب امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب احکام
شرعی


گزارش کتبی مستدل و محرمانه به مقام مسئول


گزارش موضوع به مقامات ذیصلاح نظیر حراست , هیئت رسیدگی به تخلفات اداری, کمیته
های انضباطی و مقامات دستگاه مربوطه و در صورت عدم اخذ نتیجه به مسئولان کشور

ج)
حفظ و حراست از دستاورد های انقلاب اسلامی از طریق حضور در صحنه های عبادی و سیاسی
و حرکتهای مردمی و مقابله با عوامل استکباری شرق و غرب مطابق با مقررات جاری کشور

 

ماده
۳ – ارکان

ارکان
انجمن اسلامی عبارتند از مجمع عمومی و شورای مرکزی.

مجمع
عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری انجمن اسلامی است که وظایف و اختیارات آن عبارتند
از :

۱-
استماع گزارش شورای مرکزی

۲-
تایین خط مشی کل انجمن

۳-
تغییرات در اساسنامه

۴-
انتخابات شورای مرکزی جدید

۵-
انحلال انجمن اسلامی

تبصره
۱- اولین مجمع عمومی جهت تصویب اساسنامه و انتخاب شورای مرکزی به دعوت هیئت موسس
که حداقل تعداد آن ۵ نفر خواهد بود تشکیل می شود.

تبصره
۲- هیئت موسس ضمن مراجعه به فرمانداری یا بخشداری محل نسبت به تکمیل و تحویل مدارک
و فرمهای مربوط اقدام می نماید.

تبصره۳-
هیئت موسس بعد از احراز شخصیت حقوقی انجمن کلیه امور را به اولین شورای مرکزی
انتقال خواهد داد.

تبصره۴-
درمورد انجمن های اسلامی موجود شورای مرکزی فعلی بجای هیئت موسس عمل خواهد کرد.

تبصره
۵- رسمیت جلسات با دعوت از کلیه اعضا و در موارد فوق با حضور ۴/۳ اعضا معتبر بوده
که در کلیه رای گیریها ملاک اکثریت مطلق اعضا حاضر خواهد بود و در صورت عدم حصول
حد نصاب جلسه دوم یکماه بعد با حضور اعضا حاضر رسمیت خواهد یافت.

 

 

ماده
۴ – شورای مرکزی

هر
انجمن اسلامی دارای یک شورای مرکزی می باشدکه ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط
بوده و در مقابل مجمع عمومی و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب پاسخگو خواهد بود.
حداقل تعداد اعضا آن ۵ نفر و حداکثر ۹ نفر می باشد.

تبصره
– شورای مرکزی نمی تواند بدون دلیل موجه از عضویت متقاضیان واجد شرایط در انجمن
اسلامی جلوگیری به عمل آورد.

ماده
۵ – در هر واحد فقط یک انجمن اسلامی تشکیل می گردد.

تبصره
۱- برگزاری انتخابات شورای مرکزی با تایید نماینده وزارت کشور و نماینده وزیر یا
بالا ترین مقام مسئول سازمانهای مستقل رسمیت خواهد داشت.

تبصره۲-
در واحد هایی که بیش از یک انجمن اسلامی تشکیل شده باشد با رعایت موارد مقرر در
تبصره ۱ ماده ۵ و همکاری تمامی انجمن های اسلامی آن واحد انتخابات شورای مرکزی جهت
تشکیل یک انجمن اسلامی برگزار خواهد شد.

ماده
۶- انجمن های اسلامی میتوانند به منظور دستیابی بهتر به اهداف مندرج در این آیین
نامه و همکاری نزدیک با دیگر انجمن های اسلامی جلسات مشترک داشته باشند .

ماده
۷- انجمن های اسلامی در واحد هایی تشکیل می گردند که حداقل تعداد کارکنان آن ۱۰۰
نفر و متقاضیان عضویت حداقل ۵ نفر باشند .

تبصره-
اجتماع دو یا چند هم سنخ در یک محدوده جغرافیایی برای احراز حد نصاب مقررجهت تشکیل
انجمن های اسلامی با تایید فرمانداری محل بلا مانع است.

ماده
۸- منابع مالی و امکانات

هزینه
های انجمن های اسلامی ازطریق پرداخت حق عضویت اعضا , اعانات مردمی , وقف , هبه غیر
از اعمال تجاری تامین می شود .

تبصره
– مسئول واحد موظف است امکانات مورد نیاز را در حد متعارف جهت فعالیت انجمن اسلامی
در اختیار قرار دهد.

ماده
۹- فعالیت انجمن اسلامی نباید در فعالین جاری واحد ذیربط اختلال به وجود آورد و
برگزاری برنامه در وقت اداری باید با اجازه مقام مسئول دستگاه باشد .

ماده
۱۰ – کارمندان بخش دولتی نمی توانند به صورت تمام وقت به انجمن اسلامی مامور گردند

ماده
۱۱- اعضای انجمن اسلامی باید جزء کارکنان واحد ذیربط بوده و در همان محل شاغل
باشند .

ماده
۱۲- نماینده رئیس جمهور در صورت ضرورت می تواند در مجامع عمومی انجمن های اسلامی
شرکت نماید

ماده
۱۳- به منظور تقویت و رسیدگی به مشکلات انجمن ها و تحقق تفاهم و همکاری انجمن ها و
مدیریت های اداری دفتری در نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.

تبصره
– رویه های ابلاغی از سوی این دفتر که برای اصلاح و هماهنگی کار انجمن ها صادر می
شود مجری خواهد بود .

ماده
۱۴- انتخابات شورای مرکزی انجمن ها هر دو سال یکبار انجام می شود .

 

هیات
وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۸ با توجه به نامه شماره ۵۳۷۴/۶۴ مورخ ۳۱/۱/۶۶ ریاست
جمهوری تصویب نمودند آیین نامه اجرایی وتحد های صنفی موضوع تصویب نامه ۱۱۰۵۴ مورخ
۱/۱۰/۶۵ به شرح زیر اصلاح گردد.

 

آیین
نامه اجرایی واحد های صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب مصوب۷/۶/۶۰ مجلس شورای اسلامی

 

ماده
۱- در این آیین نامه منظور از انجمن , جمعیت , اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی
است که به وسیله دارندگان کسب , پیشه , حرفه و تجارت معین تشکیل می گردد و اهداف ,
برنامه و رفتار آن به گونه ایی در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف می باشند . اعم
از اینکه دارای قانون و مقررات خاص باشند یا نباشند مانند پزشکان , وکلای دادگستری
, روزنامه نگاران , صنعتگران , صاحبان دفاتر اسناد رسمی , جامعه داروسازان و کانون
صنفی فرهنگیان , کانون بازنشستگان و امثال آن که در یک محدوده جغرافیایی شهری
فعالیت دارند.

تبصره
– صنوف مشمول این ماده مکلفند در اساسنامه خود نکات زیر را رعایت کرده و یک نسخه
از آن را به وزارت کشور تسلیم نماید.

۱-
ارکان تشکیلات ( تعریف , وظایف و اختیارات هیئت مدیره و نحوه انتخابات )

۲-
منابع مالی و آیین نامه مربوطه

۳-
شرایط عضویت

۴-
نحوه انحلال

۵-
حوزه فعالیت

ماده
۲- کلیه صنوف مشمول ماده ۱ جهت اخذ پروانه فعالیت موظفند مدارک ذیل را در تهران و
شهرستانها جهت اخذ پروانه فعالیت به فرمانداری محل تسلیم نمایند .

الف)
فرم تکمیل شده تقاضای ثبت طبق نمونه وزارت کشور

ب
) فرم مشخصات هر یک از اعضای هیئت مدیره طبق برگه مشخصات وزارت کشور

ج)
تصویر تمام صفحات شناسنامه هر یک از اعضای هیات مدیره

ه)
عکس جدید هر یک از اعضای هیئت مدیره ۴ قطعه

ماده
۳- اتحادیه و انجمن های فوق الذکر موظفند یک نسخه از نشریات خود را مرتبا به وزارت
کشور ارسال نمایند

ماده۴-
مسئولین انجمن ها و اتحادیه های صنفی موظفند که برای برگزاری سمینار و اجتماعات
عمومی در میادین و پارکها برنامه اجرایی خود را که خارج از شرح وظایف مندرج در
قانون نظام صنفی می باشد حداقل ۱۰ روز قبل به اطلاع وزارت کشور رسانیده و مجوز
لازم را کسب نماید.

ماده
۵- انجمن ها و اتحادی های صنفی حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی به احزاب و گروههای
سیاسی به نام انجمن و اتحادیه را ندارند .

ماده
۶- پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آیین نامه اجرای این قانون تنظیم می
شود حداکثر ظرف یکماه به وسیله وزارت کشور به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احاله و پس از
تصویب کمیسیون ظرف ۱۰ روز پروانه با امضا وزیر کشور صادر خواهد شد.

منبع
:
http://www.hoqouq.com/law/article286.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا