دعوت و داعی

گفته ها ورهنمودهائی از استاد مودودی

گفته ها ورهنمودهائی از استاد مودودی

 

 

 

اگر زندگی صاحبان فکر چراغ راهی برای توده هاست، سخنان آنان نیز نشان منزل است.به همین جهت در میان ملل گفته های مردان بزرگ به عنوان سخنان جاودانه مورد توجه خواص وعموم قرار می گیرند ودر گفتگوی علمی و محاوره ای وحتی در ادبیات هر ملتی مورد استفاده قرار می گیرند و بدینسان جاویدان می مانند.

مودودی انسانی نابغه بود.هدف زندگی او دعوت به دین بود.سرمایه بسیار ارزشمندی از دانش علمی داشت .زبان وادبیات شیوایش بهترین سلاح او بود.خشک ترین موضوعات علمی را بسیار شیوا و رسا بیان می کردو قشر دانشگاهی را مسحورخود می ساخت .قشر جوان که به مقتضای شرایط سنی دلداده ی افسانه ها وداستانهای مخرب اخلاق است ،نوشته های شیوای مودودی،آنان را در حصار قال الله وقال الرسول قرار داد .موارد زیادی پیش آمده که خواننده با مطالعه چندجمله از کتاب او دگرگون شده واشراق به او دست داده است.در مورد اعجاز ادبی مودودی ،می توان چند کتاب نوشت.واقعیت این است که این اعجاز در اثر مطالعه عمیق قرآن و غوطه خوردن در دریای بیکران سنت رسول الله(ص)نسیب وی شده است .

چند جمله از گفته ها و رهنمودهای او به عنوان نمونه ذکر می شود:

 

  1. .پنهان شدن از تمام مردم دنیا ممکن است اما از خداوند هیچ گاه  .

  2. از آسمان تا زمین همه بنده خدا هستند .رب و مولا فقط یکی است .

  3. هر کس دچار این سوء تفاهم شود که انسانی کامل و از هر حیث بی عیب است ،در واقع به نقص خود اقرار کرده است .

  4. ترس از معصیت خدا ،انسان را از هر عیب نجات می دهد و محبت به خاطر خدا سرچشمه تمام خوبیهاست.

  5. آرامش در هیچ جای دنیا دیده نمی شود .هر آرامشی ،نا آرامی ،هر اصلاح ،تخریب وهر بهار ،خزان وهر عروج،زوالی به دنبال دارد.

  6. دویدن به دنبال دنیا کار ما نیست بلکه کشیدن دنیا وآن را تابع اصول وضوابط خود قرار دادن کار ما ست.

  7. اگر دنیا به خاطر اینکه ما به دنبال آن نمی رویم ارزشی برایما قائل نیست،چنین دنیایی را باید پشت سر انداخت.

  8. ما باید برای حق کار کنیم ولازم است خود را در این راه برای تحمل هر گونه رنج ومحرومیت آماده کنیم .

  9. بدی را بد دانستن وبرای از بین بردن آن اقدام نکردن کار شیطان است.

۱۰.  تسلیم شدن در برابر حق و تر جیح مرگ به باطل ،ویژگی ملت شریف است.

۱۱.مذهب واقعی آن است که روح ونیروی دانش راهگشای آن باشد.

۱۲.در گیر شدن و طبعیت از قانون خداوند در انجام امور دنیوی ،عبادت است.

۱۳.با گسستن از امور دنیوی ،عقاید وعبادات ارزش واقعی خود را از دست خواهند داد.

۱۴.مسلمانان درحق اسلام انصاف را رعایت نکردند ،آنان به جای تلقی نهضت جهانی از اسلام از آن به عنوان یک میراث یاد کردند.

۱۵.شما اگر مسلمان هستید با قران مخالفت نکنید و اگر می خواهید با قران مخالفت کنید ،نخست از حوزه اسلام بیرون رفته آنگاه به مخالفت با آن بر خیزید.

۱۶.دو چیز نشانه جدایی میان مسلمانان و کافر است ،یکی علم،دوم عمل.

۱۷.محبت ونفرت به خاطر خدا عبادت است.

۱۸.متاثر شدن ودگرگون شدن توانایی نیست،متاثر ودگرگون کردن ،توانایی است.

۱۹.حکومت وقدرت اگر در راه غلط به کار گرفته شودلعنت است واگر در راه درست به کار گرفته شود نعمت.

۲۰.فساد دستگاه حکومت منشاء تمام مفسده هاست.

۲۱.تنها شکل صحیح و درست حکومت این است که انسان به عنوان خلیفه خدا در زمین،آن را اداره کند.

۲۲.با از دست دادن آزادی ،مسلمانان قادر به انجام خدمات ارزنده ای که برای آن آفریده شده اند،نخواهند بود.

۲۳.آنجا که مفاسد و خرابیها زیاد شوند،مردم دامنه صبر  و تحمل را از دست خواهند داد.

۲۴.نیرو وتوان واقعی هر ملت عبارتند از :اخلاق پاکیزه،سیرت نیکو،صحت معاملات،و بلندی افکار.

۲۵.ناسیونالیسم انسانها را به پرتگاه حیوانیت سوق داده است.

۲۶.اسلام،همه مردم را به عنوان انسان یاد میکند.

۲۷.هر عملی که خلاف حق باشد،دروغ نام دارد.

۲۸.حضرت محمد(ص) بزرگترین رهبر انقلابی جهان بود.

۲۹.با جان ومال ،علیه قدرتهای طاغوتی جهاد کنیدتا طغیان و سرکشی از دنیا بر چیده وقانون خدا در زمین حاکم شود.

۳۰.سوای طوق بندگی خدا،طوق غلامی هیچ کس در گردن  مسلمان نیست .مسلمان غلام خداوند و آقای دیگران است .

۳۱.او که تورا آفریده است ،حاکم و مالک توست.

۳۲.محبت ومهربانی موجود درسینه مادر ،شیر موجود در پستان گاو وآب چشمه در دل سنگها،مظهر ربوبیت خداوند هستند.

۳۳.روح اصلی حکومت اسلامی ،اداره کردن سیاست بر مبنای خدا ترسی وپرهیزگاری است.

۳۴.خلافت راشده نیابت کامله نبوت بود.

۳۵.حکام ستمکار برای حفظ حکومت و قدرت خود ،از پایمال کردن و هتک حرمت هیچ حریمی ابا ندارند.

۳۶.هر دین برای تحقق خود نیاز به حکومت دارد.

۳۷.انسان ،دو دین نمی تواند داشته باشد.

۳۸.خلوص،ایمان،قربانی وفداکاری برای اقامه ی هر دینی ضروری هستند.

۳۹.لازم نیست که هر شخص همه سخنان مرا پذیرفته باشد.

۴۰.هر کس خودش فکر کند که چرا از رحمت های خداوند محروم است.

۴۱.فرزندان هم ،نعمت الهی هستند و هم امانت او ،شکر نعمت را به جای بیاورید واز مسئولیت امانت غافل نمانید .

۴۲.کسانی که به دیانت و صداقت توجه ندارند و خوف خداوند در آنها دیده نمی شود ،به ایرادات وتهمت ها یشان جواب نمی دهم.

۴۳.هیچ ترس و واهمه ای از خشم وغضب مردم ندارم ،نه دشنام آنها را پاسخ می دهم و نه از موضع بر حق خود عقب نشینی می کنم.

۴۴.من در زندگی خودم بارها مورد دشنام قرار گرفته ام ولی به لطف وکرم الهی هرگز کسی را دشنام نداده ام.

۴۵.تجربه من این است که خداوند هرگز دروغ را رونق نمی دهد .

۴۶.درست جلوه دادن کار خطا وگناه وتوجیه آن نادانی است.

۴۷.مبعوض دوست شوم بهتر ازاین است که محبوب دشمن شوم.

۴۸.کسانی که به دروغ مرا متهم کرده اند،آنان را به خدا سپرده ام ،لذا تمام نوشته و سخنان آنان را می خوانم وآنها را به دیوان عدالت حضرت حق  سپرده به کارم ادامه می دهم.

۴۹.قصیده گویی وتعریف وتمجیداز حکام در سرشت من نیست .

۵۰.من نه تنها غیر مسلمانان،بلکه مسلمانان را نیز به سوی اسلام دعوت می کنم.

۵۱.خانه کعبه در مرکز جهان اسلام مانند قلب در بدن انسان است.

۵۲.زبان من توانایی آن را ندارد که تمام منافع اسلام را بیان کند.

۵۳.مسلمانان موروثی ،مانند نوزادی است که در دکان طلا متولد شده باشد.

۵۴.چشم ها را بسته تقلید کور کورانه نکنید.

۵۵.شمابر این قناعت نکنید که نام شما در لیست مسلمانان قرار گرفته است،بلکه در این فکر باشید که نرد خداوند در ردیف چه کسانی هستید.

۵۶.انسان به هر روشی که عمل می کند باید باصق واخلاص عمل کند.

۵۷.اگر کاری رضایت تمام مردم دنیا را همراه دارد ولی خداوند ا زآن خشنود نیست،باید از آن اجتناب کرد.

۵۸.به راهی باید رفت که خشنودی خداوند در آن است.

۵۹.تمام مسلمانان باید متحد شده برای یک هدف تلاش کنند.

۶۰.دین خداوندو منفعت امت اسلامی ،از هر پیوند دیگری بیشتر ارزش دارد.

۶۱.واجب ما این است که که علیه حکومت غیر خدا،در سرتاسر دنیا قیام کنیم.

۶۲.عنصر سمع و طاعت در امت اسلامی باید وجود داشته باشد.

۶۳.محک تجربه،نقص هر چیزدرخشان را فاش می کند.

۶۴.ماده پرستی ،نهایت خود محوری را در مردم بوجود می آورد.

۶۵.مذهب از دیدگاه اسلام ،قانون زندگی  واز دیدگاه غربیها یک گونه اعتقاد شخصی است.

۶۶.تمدن وفرهنگ غرب از نخستین روز پیدایش خود،جنگ علیه مذهب را شروع کرده است.

۶۷.توقع ساختن یک عمارت به شیوه های اسلامیاز معماران غربی ،مانند این است که کسی توقع خوشه انگور را از هندوانه ابوجهل داشته باشد.

۶۸.اسلام معتقد به توزیع ثروت به طور مساوی نیست بلکه معتقد به توزیع بر اساسعدالت است.

۶۹.کسانی که بر قدرت های مادی تکیه می کنند،در واقع آنان به چیزهایی دل بسته اند که هیچ قدرتی از خود ندارند.

۷۰.دلدادگان فرهنگ وتمدن غرب ،خدا پرست نیستند بلکه هوا پرستند.

۷۱.از زیان مال خود خبر دارید اما از زیان غفلت از دین اطلاعی ندارید؟ا

۷۲.ثروتمندان زیر بار سنگین ابزار عیش وعشرت هستنداما دردلهایشان کوره های آتش روشن است.

۷۳.علمی که انسان را با یقین همگام نکندبدتر از نادانی است.

 ۷۴.ملی کردن وسایل تولید با روح وسرشت اسلام همخوانی ندارد.

۷۵.افراط وتفریط هر دو قابل اجتناب هستند.

۷۶.تحرک وپویایی رانمی توان با جمود مقایسه کرد.

۷۷.رهبر ومصلح واقعی،متناسب با مقتضای زمان و مکان تدابیر لازم را تدارک می بیند.

۷۸.فرهنگ وادبی که محرک خیر واصلاح باشد،بهترین و پاکیزه ترین ادب است.

۷۹.هر تخیل واندیشه ای ،الفاظ وکلام را همراه خود می آورد.

۸۰.الفاظ به وسیله معانی خود، اثر می گذارد.

۸۱.هر گاه زمان مرگ فرا رسد،هیچ قدرتی نمی تواند او را نجات دهد .

۸۲.تلقین صبر در برابر مرگ کسی مترادف با مشورت جنگ با طبیعت است.اما در واقع چنین حالتی غیر از صبر ،کار دیگری از انسان ساخته نیست.

۸۳.مرگ یک نفر ،راه زندگی چند نفر را هموار می کند.

۸۴.اگر ده هزار متر مربع زمین که در آن اجرای حاکمیت خدا برایم میسر شود،از تمام سرزمین هند برایم بیشتر ارزش دارد.

۸۵.تمام خوبیها و نیکی های یک شخص نمی توانند جوابگوی قتل یک مومن باشند.

۸۶.هر شخصی که با خدا وخلق خدا راست باشد،خداوندهرگز با وی با بدی رفتار نمی کند.

۸۷.تقاضای ارفاق از ستمکاران مورد قبول من نیست.

۸۸.دوری از عرصه های پیکار و پنهان شدن در پناه قلعه ها ،نشانی روشن و آشکار از بزدلی است.

۸۹.هیچ چیز به نفع شما نیست مگر اینکه مسلمان راستین باشید.

۹۰.فرماندهی که از نقاط ضعف سربازان خود غفلت می ورزدبه نظر من،کودک ونادان است.

۹۱.شما درهر موقعیت وزمانی به روشنایی علم نیاز دارید.

۹۲.جاهل وبی سواد هرگز نمی تواند دوست دانایان وفرزانگان باشد.

۹۳.بر سردار طایفه واجب است،وقتی شایستگی سرداری اش را از دست می دهد،جایش را برای شایستگان خالی کند.

۹۴.بزرگترین ذلت وپستی برای یک انسان آزاده این است که در برابر قدرت باطل تسلیم شودوبه غلامی خود اعتراف کند.

۹۵.قبل از بردگی جسمی ،روح به اسارت برده می شود.

۹۶.ماده پرستی ،دانش را به ابزار نابودی انسان مبدل ساخته است.

۹۷.با بودن اختلاف در اصل،بحث پیرامون فروع به نتیجه ای نمی رسد.

۹۸.منظور از حیا،این است که انسان گناه را طبعا" مکروه وناپسند بدارد.

۹۹.فساد در عمل واعتقاد،مانند بیماری واگیر است.

۱۰۰.تفحص در نظام کائنات بدون در نظر گرفتن وجود خداوند،انسان را به مادیت،بی دینی والحاد سوق می دهد.

۱۰۱.فضای صلح در دنیا وقتی برقرار می شود که انسانها با یکدیگر به عدالت وانصاف رفتار کنند.

۱۰۲.خوی عبادت در انسان طبیعی است.

۱۰۳.تمام باختنها وبردنها در این دنیا صورت نمی گیرد.

۱۰۴.اگر شما قدرت وعمل نداشته باشید،در دنیا صاحب عزت نخواهید شد.

۱۰۵.هر ملتی که در عرصه تفکر به مسابقه نپردازد،همراه با انحطاط فکری به فقرمادی نیز گرفتار می شود.

۱۰۶.نود درصد مردان طراز اول در خانواده های مستضعف وفقیر متولد شده اند.

۱۰۷تمدن وفرهنگ سالم،انسان را به شایستگی واطاعت خداوند  وبندگی  وا می دارد.

——————————————-

منبع : زندگی نامه ابوالاعلی مودودی  مؤلف : سعید اسعد گیلانی  کترجم : استاد نذیر احمد اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا